Tài liệu miễn phí Kinh Doanh Marketing

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh Doanh Marketing:Kỹ năng bán hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing - Bán hàng, Internet Marketing, Kế hoạch kinh doanh, Thương mại điện tử, PR - Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Kỹ năng quản lý, Kinh tế học

Bài tập nhóm: Quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty Thỏ Non

Công ty Thỏ Non, được thành lập vào ngày 01/04/2015, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Trong lĩnh vực hoạt động của mình, Công ty là một thành viên mới, vì vậy phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt của 05 Công ty lớn khác đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập nhóm Quyết định sản xuất kinh doanh của Công ty Thỏ Non. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:54:59 AM +00:00

Phân tích tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ngành dệt may ở Việt Nam - Trần Cẩm Linh

Hàm sản xuất ước lượng được đảm bảo đầy đủ các thuộc tính của hàm sản xuất. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng có sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may và tác động này là tiêu cực. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng khẳng định chưa có bằng chứng về sự tác động của FDI lên năng suất lao động doanh nghiệp dệt may hoạt động ở các vùng khác nhau trong cả nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết Phân tích tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động ngành dệt may ở Việt Nam. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:52:54 AM +00:00

Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần May Phương Đông năm 2009

Lịch sử hoạt động của công ty, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc, bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán,... là những nội dung chính trong bài báo cáo thường niên Công ty Cổ phần May Phương Đông năm 2009. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:52:54 AM +00:00

Báo cáo thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần May Nhà Bè

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần May Nhà Bè dưới đây để nắm bắt được Lịch sử hoạt động của công ty, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc,... của Công ty Cổ phần May Nhà Bè. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:52:54 AM +00:00

Marketing hỗn hợp một công cụ thu hút tài trợ

Bài viết Marketing hỗn hợp một công cụ thu hút tài trợ dẫn chứng mô hình marketing nghệ thuật của tác giả Ruth Rentschler, đồng thời phân tích marketing hỗn hợp và thu hút tài trợ không chỉ là mối quan hệ một chiều mà chúng có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Giáo trình Quản trị học - Phần 2

Giáo trình Quản trị học phần 2 gồm 6 chương cuối trang bị cho sinh viên các kiến thức về động cơ thúc đẩy, khái niệm động cơ thúc đẩy, định nghĩa chức năng lãnh đạo, quản lý nhóm lãnh đạo, nền tảng của kiểm tra, quản trị sự thay đổi. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:40:20 AM +00:00

Giáo trình Quản trị học - Phần 1

Sau đây là phần 1 giáo trình quản trị học với 7 chương đầu trình bày nội dung về quản trị và nhà quản trị, sự phát triển của tư tưởng quản trị, các yếu tố môi trường, hoạch định và chiến lược, cơ cấu tổ chức. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

8/30/2018 4:40:20 AM +00:00

Bài giảng Thống kê kinh doanh (Ths.Nguyễn Thị Ngọc Hoa) - Chương 3: Thống kê lao động và tiền lương trong doanh nghiệp

Nội dung cần nắm vững trong chương 3: Đặc điểm của lao động, nhiệm vụ của thống kê lao động và tiền lương trong doanh nghiệp, thống kê số lượng lao động, thống kê năng suất lao động của doanh nghiệp, thống kê tiền lương.

8/30/2018 4:23:46 AM +00:00

Quản trị quan hệ khách hàng

Đa kênh là sự kết hợp của nhiều kênh khác nhau nhằm mục đích tương tác đến khách hàng của doanh nghiệp. Các kênh truyền thông tương tác (điện thoại, internet…) được sử dụng nhiều hơn. Các kênh truyền thông thường độc lập về thời gian và địa điểm (email, internet, điện thoại…).

8/30/2018 4:08:52 AM +00:00

Quản tri rủi ro tài chính - ĐH Mở HCM

Chào mừng các bạn đến với môn học Quản trị rủi ro tài chính của chƣơng trình Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng, Trƣờng đại học Mở TP.HCM, năm học 2013. Với bất kỳ nhà điều hành doanh nghiệp nào, các quyết định đƣợc đƣa ra luôn tiềm ẩn những rủi ro tồn tại phía sau những quyết định đó

8/30/2018 4:08:52 AM +00:00

Tình trạng độc quyền

Định nghĩa nó là gì. Giải thích vì sao nó là một thất bại của thị trường. Chính là tính phi hiệu quả của thị trường và thể hiện qua hai điểm chủ yếu : Gây ra tổn thất vô ích hay phúc lợi xã hội không lớn nhất Thị trường chỉ có hàng xấu hoặc không tồn tại. Giải pháp khắc phục. Giải pháp của tư nhân Giải pháp của chính phủ

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Hợp đồng tương lai

Long Hedge: Phòng ngừa rủi ro bằng cách làm bên mua trong hợp đồng tương lai Short hedge: Phòng ngừa rủi ro bằng cách làm bên bán trong hợp đồng tương lai Tham gia bên mua hợp đồng khi nhà đầu tư biết rằng họ sẽ mua tài sản trong tương lai và muốn cố định giá (lock in the price) Tham gia bên bán khi nhà đầu tư biết rằng họ sẽ bán tài sản trong tương lai và muốn cố định giá

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Nguyên tắc Thị trường Quyền chọn

Quyền mua (call) là lựa chọn mua Quyền bán (put) là lựa chọn bán Quyền chọn European được thực thi tại thời điểm đáo hạn Quyền chọn American có thể được thực thi bất cứ lúc nào Options, Futures, and Other Derivatives Dr Vo Xuan Vinh 2 Các bên tham gia - Option Positions Long call: bên mua quyền chọn mua Long put: bên mua quyền chọn bán Short call: bên bán quyền chọn mua Short put: bên bán quyền chọn bán

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Tiểu luận đề tài:XÂY DỰNG MỘT GIAN HÀNG BÁN HÀNG QUA MẠNG

Ngày nay, Internet đã trở thành 1 công cụ quen thuộc và không thể thiếu đối với chúng ta. Thông qua Internet, người ta có thể giải trí, tìm kiếm thông tin, liên lạc trực tuyếnvà thậm chí là quảng cáo, bán hàng và giao dịch với nhau. Trong cuộc sống nhộn nhịp và năng động, quỹ thời gian dường như ngày càng eo hẹp, thời gian để đi mua sắm cho đời sống hàng ngày dường như là rất ít.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Lý thuyết Kho hải quan

Kho ngoại quan (Đ 22 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP) - Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện các dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

8/30/2018 3:47:09 AM +00:00

Bài giảng môm luật kinh tế

ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬT KINH TẾ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH TẠI VIỆT NAM 1. Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5.

8/30/2018 3:43:12 AM +00:00

Exploiting Underlying Structure for Detailed Reconstruction of an Internet-scale Event

In this paper, we propose a framework for unusual event detection. Our approach is motivated by the observation that, while it is unrealistic to obtain a large training data set for unusual events, it is conversely possible to do so for usual events, allowing the creation of a well-estimated model of usual events. In order to overcome the scarcity of training material for unusual events, we propose the use of Bayesian adaptation techniques [14], which adapt a usual event model to produce a number of unusual event models in an unsupervised manner. The proposed framework can thus be considered as a semi-supervised learning technique. In our framework, a new unusual event...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Workflow Mining: Discovering Process Models from Event Logs

In some event detection applications, events of interest occur over a relatively small proportion of the total time: e.g. alarm generation in surveillance systems, and extrac- tive summarization of raw video events. The automatic de- tection of temporal events that are relevant, but whose oc- currence rate is either expected to be very low or cannot be anticipated at all, constitutes a problem which has recently attracted attention in computer vision and multimodal pro- cessing under an umbrella of names (abnormal, unusual, or rare events) [17, 19, 6]. In this paper we employ the term unusual event, which we define as events with the following properties: (1) they seldom occur (rarity);...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Earthquake Shakes Twitter Users: Real-time Event Detection by Social Sensors

Given the new unusual and usual event models, both adapted from the general usual event model, the HMM topology is changed with one more state. Hence the cur- rent HMM has 2 states, one representing the usual events and one representing the first detected unusual event. The Viterbi algorithm is then used to find the best possible state sequence which could have emitted the observation sequence, according to the maximum likelihood (ML) cri- terion (Figure 2, step 3). Transition points, which define new segments, are detected using the current HMM topol- ogy and parameters. A new outlier is now identified by sorting the likelihood of all segments given the usual event model...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Mining Console Logs for Large-Scale System Problem Detection

Given the well-estimated usual event model and an un- seen test sequence, we first slice the test sequence into fixed length segments with overlapping. This is done by mov- ing a sliding window. The choice of the sliding window size corresponds to the minimum duration constraint in the HMM framework. Given the usual event model, the likeli- hood of each segment is then calculated. The segment with the lowest likelihood value is identified as an outlier (Figure 2, step 1). The outlier is expected to represent one specific unusual event and could be used to train an unusual event model. However, one single outlier is obviously insufficient to give a good...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Improving MapReduce Performance in Heterogeneous Environments

We extracted Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCCs) features for this task. MFCC are short-term spectral-based features and have been widely used in speech recognition [13] and audio event classification. We ex- tracted 12MFCC coefficients from the original audio signal using a sliding window of 40ms at fixed intervals of 20ms. The number of training and testing frames for the different methods is shown in Table 1. Note that there is no need for unusual event training data for our approach. For the un- supervised HMM, there is no need for training data. The percentage of frames for unusual events in the test sequence is around ....

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Multiprocessor Support for Event-Driven Programs

Such an approach, however, is fraught with security risks: without proper protection in place, one’s sensitive information can be exposed to unintended par- ties on the same system. This threat is often dealt with by an access controlmechanism that confines each user’s activities to her compartment. As an example, programs running in a user’s account are typically not allowed to touch the data in another account without the permission of the owner of that account. The problem is that dif- ferent users do need to interact with each other, and they usually expect this to happen in a convenient way. As a result, most multi-user systems tend to trade security and privacy...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Peeping Tom in the Neighborhood: Keystroke Eavesdropping on Multi-User Systems

In this paper, we show that such seemingly minor information leaks can have more serious consequences than the system designer thought. We present a new at- tack in which a malicious user can eavesdrop on others’ keystrokes using nothing but her non-privileged account. Our attack takes advantage of the information disclosed by procfs [19], the process file system supported by most Unix-like operating systems such as Linux, BSD, Solaris and IBM AIX. Procfs contains a hierarchy of virtual files that describe the current kernel state, including statistical information about the memory of processes and some of their register values. These files are used by the programs like ps and top to collect...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Semi-supervised Adapted HMMs for Unusual Event Detection

A multi-user system usually involves a large amount of information shared among its users. The security impli- cations of such information can never be underestimated. In this paper, we present a new attack that allows a ma- licious user to eavesdrop on other users’ keystrokes us- ing such information. Our attack takes advantage of the stack information of a process disclosed by its virtual file within procfs, the process file system supported by Linux. We show that on a multi-core system, the ESP of a process when it is making system calls can be ef- fectively sampled by a “shadow” program that continu- ously reads the public statistical information of the...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Exploring Link Correlation for Efficient Flooding in Wireless Sensor Networks

The attack we propose aims at keystroke eavesdrop- ping. However, the privacy implication of disclosing the ESP/EIP information of other users’ process can be much more significant. With our techniques, such information can be conveniently converted to a system-call sequence that describes the behavior of the process, and some- times, the data it works on and the activities of its users. As a result, sensitive information within the process can be inferred under some circumstances: for example, it is possible to monitor a key-generation program to deduce the secret key it creates for another user, because the key is computed based on random activities within a system, such as mouse moves, keystrokes...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

Characterizing Botnets from Email Spam Records

The success of our attack hinges on accurate identifica- tion of keystroke events from the victim’s process. We fingerprint such an event with an ESP pattern of the sys- tem calls related to a keystroke. The focus on system calls here comes from the constraints on the informa- tion obtainable from a process: on one hand, a signifi- cant portion of the process’s execution time can be spent on system calls, particularly when I/O operations are involved; on the other hand, our approach collects the process’s information through system calls and therefore cannot achieve a very high sampling rate. As a result, the shadow program that logs ESP/EIP traces is much more...

8/30/2018 2:40:29 AM +00:00

The Event Notification Pattern— Integrating Implicit Invocation with Object-Orientation

Managing inter-object dependencies in object-oriented systems is a complex task. Changes of one object often require dependent objects to change accordingly. Making every object explicitly inform every dependent object about its state changes intertwines object interfaces and implementations, thereby hampering system evolution and maintenance. These problems can be overcome by introducing the notion of Implicit Invocation to object-oriented systems as a decoupling mechanism between objects. This paper presents the Event Notification pattern, a pattern to smoothly integrate implicit invocation mechanisms with object-oriented designs. State changes of objects, dependencies of other objects on them and the maintenance links between these objects are made explicit as first class objects. The...

8/30/2018 2:40:27 AM +00:00

Tay không gầy dựng cơ đồ

Tác giả Ông Vikrom Kromadit, Chủ tịch Tập đoàn Amata, là một doanh nhân thành đạt nổi tiếng, đã được tạp chí Forbes của Mỹ xếp hạng trong danh sách 40 tỷ phú giàu nhất của Thái Lan (2006-2008)

8/30/2018 2:10:30 AM +00:00

Chuyên đề:Triết học Hy Lạp

Học viên cần ôn lại kiến thức cơ bản về triết học Hy Lạp, La Mã trước khi đào sâu nội dung chính của chuyên đề SĐH: * Về tính quy luật trong sự phát triển của triết học phương Tây (tính chế định lịch sử - xã hội, tính tất yếu nội tại của sự xuất hiện và diệt vong của các học thuyết triết học, tính kế thừa, con đường vận động từ trừu tượng đến cụ thể, tính thời đại của triết học) * Khái quát sự ra đời, phân kỳ, các chủ đề của triết...

8/30/2018 2:01:46 AM +00:00

Tiểu luận Hình thái kinh tế xã hội

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,...

8/30/2018 1:44:39 AM +00:00