Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Hiện trạng về tiền điện tử pháp định trên thế giới và đề xuất chính sách cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về hiện trạng tiền điện tử pháp định trên thế giới, là cơ sở để xây dựng đề xuất chính sách về tiền điện tử pháp định ở Việt Nam để từ đó làm nền tảng cho việc quản lý tiền điện tử pháp định. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/12/2021 1:49:06 PM +00:00

Lợi nhuận và rủi ro của Bitcon, vàng, dollar: Bằng chứng thực nghiệm từ mô hình Egarch

Bài viết phân tích xem liệu Bitcoin có đặc trưng hỗn hợp giữa tiền pháp định và vàng hay không, với dữ liệu nghiên cứu từ 2015-2021. Bài viết cũng xem xét thêm các tài sản trên thị trường nội địa Việt Nam trong danh mục so sánh với Bitcoin như giá USD/VND thị trường chợ đen, giá vàng và giá chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:48:18 PM +00:00

Tài chính hành vi, tiến bộ công nghệ, truyền thông mạng xã hội và cuộc cách mạng đang diễn ra trên thị trường tài chính Quốc tế: Bài học cho Việt Nam

Bài viết thảo luận về một xu thế đang nổi lên gần đây trên thị trường tài chính quốc tế, theo đó các quỹ hedge funds lớn ở Mỹ đã “phỏng tay” khi đầu cơ giá xuống cổ phiếu Tesla và GameStop. Và sau đó là câu chuyện của đồng tiền mật mã - Cryptocurrency. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:48:06 PM +00:00

Ứng dụng mô hình Camels đánh giá hiệu quả hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trong thời gian này để rút ra những bài học kinh nghiệm và hoạch định chiến lược hoạt động cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:47:49 PM +00:00

Ảnh hưởng của dòng vốn Quốc tế đến cấu trúc vốn doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm từ Việt Nam

Bài viết xem xét tác động của dòng vốn quốc tế đến cấu trúc vốn doanh nghiệp ở Việt Nam bằng cách phân tích dữ liệu bảng gộp của tất cả các doanh nghiệp niêm yết phi tài chính từ năm 2008 đến năm 2019 bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất có kiểm soát phương sai thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:47:33 PM +00:00

Chính sách thuế đối với loại hình kinh doanh trực tuyến

Bài viết đưa ra khung phân tích nhằm đánh giá tính hiệu quả, công bằng và khả thi của chính sách đối với các khoản thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thương mại điện tử trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:47:25 PM +00:00

Tác động của điều kiện tài chính và phát triển tài chính đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp

Bài viết chỉ ra rằng điều kiện tài chính tác động đến quyết định đầu tư và cơ hội tăng trưởng của các doanh nghiệp lớn nhằm kiểm tra tác động của điều kiện tài chính và phát triển tài chính lên quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:47:09 PM +00:00

Chính sách vĩ mô đối với ngành ô tô Việt Nam trước các cam kết hội nhập kinh tế

ài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả từ các nguồn dữ liệu thứ cấp để phân tích các thành tựu và tồn tại trong các chính sách vĩ mô đối với ngành ô tô của Việt Nam, từ đó đưa ra các hàm ý và đề xuất chính sách để định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:46:56 PM +00:00

Tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tác động đầu tư vốn trí tuệ ảnh hưởng đến thành quả (vòng quay tổng tài sản và năng suất nhân viên) của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong kỷ nguyên số. Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, với phương pháp Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:46:36 PM +00:00

Chính sách tiền tệ, nắm giữ tiền mặt, năng lực cạnh tranh và đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam

Bài viết nhằm xem xét mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ, nắm giữ tiền mặt và đầu tư của các doanh nghiệp trong các điều kiện khác nhau về môi trường kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh chính cho hơn 400 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2019. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:46:22 PM +00:00

Đặc điểm tài chính và quyết định đầu tư của doanh nghiệp: Vai trò của chính sách tiền tệ

Bài viết nghiên cứu vai trò của ma sát tài chính và sự phản ứng không đồng nhất của doanh nghiệp trong việc xác định kênh đầu tư. Chính sách tiền tệ sẽ không phát huy hiệu quả trong bối cảnh nợ vay doanh nghiệp tăng cao, đồng thời nhóm tác giả chứng minh sự tồn tại chính sách tiền tệ tối ưu trong bối cảnh vĩ mô cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:46:08 PM +00:00

Đầu tư vốn và tăng trưởng kinh tế: Tiếp cận từ góc nhìn Blockchain như công nghệ thể chế và niềm tin

Bài viết hệ thống những quan điểm kinh tế và tài chính kết nối với công nghệ blockchain. Phân tích vai trò của blockchain như một công nghệ sổ cái phân phối phi tập trung giúp giải quyết nhiều vấn đề trong hệ thống kinh tế tài chính toàn cầu, đặc biệt là phương diện đầu tư vốn như một động lực tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:45:49 PM +00:00

Định vị hệ thống tài chính xanh trong nền kinh tế xanh - Kinh nghiệm Quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết đề xuất xây dựng bộ chỉ số giúp định vị hệ thống tài chính xanh, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị tới các chủ thể tham gia vào hệ thống tài chính xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu trong dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:45:32 PM +00:00

Hiểu đúng về sự đánh đổi lạm phát - thất nghiệp từ đường cong Phillips

Bài viết giúp bạn hiểu được những động cơ khiến đường cong Phillips không đúng trong khoảng hơn một thập niên qua, sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm góc nhìn thú vị về mối quan hệ đánh đổi giữa thất nghiệp và lạm phát, từ đó có những phản ứng chính sách thích đáng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:45:21 PM +00:00

Tác động của phát triển tài chính lên tăng trưởng kinh tế với bộ chỉ số phát triển tài chính tổng hợp mới

Bài viết xây dựng bộ chỉ số phát triển tài chính tổng hợp mới bao gồm cả bốn tiêu chí là: độ sâu tài chính, khả năng tiếp cận, tính hiệu quả và tính ổn định của hệ thống tài chính của cả các tổ chức tài chính và trên thị trường vốn. Qua đó phân tích tác động của tài chính lên tăng trưởng kinh tế một cách đầy đủ và toàn diện nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:45:12 PM +00:00

Chính sách phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững

Bài viết tập trung phân tích cơ sở pháp lý và hiện trang phát triển trái phiếu xanh ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:45:00 PM +00:00

Đảm bảo ổn định tài chính Quốc gia trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam

bài viết đánh giá về một số nội dung cơ bản trong hệ thống tài chính quốc gia như: tài chính công, thị trường tài chính, và trình bày những hạn chế trong hệ thống tài chính quốc gia trong lĩnh vực chứng khoán, lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực dịch vụ tài chính, tài chính ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:44:28 PM +00:00

Ổn định thị trường tài chính Quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, kiến nghị cho thời kỳ 2021-2030: góc nhìn từ phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn Quốc tế

Bài viết bàn về việc triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn toàn cầu sẽ có thể là chìa khóa để giải bài toán đảm bảo vốn đầu tư công – đảm bảo cỗ xe tam mã vận hành có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:44:15 PM +00:00

Thao túng tiền tệ: Ngoại giao trừng phạt và lợi ích chiến lược

Bài viết Thao túng tiền tệ: Ngoại giao trừng phạt và lợi ích chiến lược đưa ra một số đề xuất để ứng xử với các báo cáo liên quan đến thao túng tiền tệ trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:42:01 PM +00:00

Tội phạm tài chính và vấn đề nâng cao khả năng ứng phó của Việt Nam trong chiến lược xây dựng và phát triển thị trường tài chính

Bài viết phân tích những ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội của tội phạm tài chính, những hậu quả tiêu cực đối với thị trường tài chính và uy tín quốc gia, nếu các biện pháp ứng phó tội phạm tài chính không được triển khai đúng đắn trong quá trình phát triển thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:41:22 PM +00:00

Cơ hội và thách thức trong việc xây dựng trung tâm tài chính TP.HCM - Bài học kinh nghiệm rút ra từ trung tâm tài chính Singapore và Hồng Kông

Bài viết trình bày một số cơ hội và thách thức trong việc xây dựng trung tâm tài chính tại TPHCM. Bằng cách so sánh sự thành công của hai trung tâm tài chính Singapore và Hồng Kông, bài nghiên cứu cũng đưa ra một số biện pháp để Việt Nam tận dụng các cơ hội phát triển trung tâm tài chính thành công. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:41:03 PM +00:00

Kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính khu vực - Góc nhìn từ hệ thống ngân hàng

Bài viết tổng hợp kinh nghiệm xây dựng hệ thống ngân hàng ở hai trung tâm tài chính lớn của khu vực là Hồng Kông và Singapore. Mặc dù hệ thống ngân hàng ở hai trung tâm tài chính này có những nét khác biệt nhưng đều phục vụ cho mục tiêu chung là tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển của trung tâm tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:40:50 PM +00:00

Vấn đề đặc khu kinh tế và trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Bài viết tiếp cận vấn đề trung tâm tài chính quốc tế theo hướng hình thành đặc khu kinh tế (SEZ) thế hệ mới. Các quy định pháp lý chuẩn mực quốc tế về các dịch vụ đẳng cấp, về mức độ tự do chu chuyển vốn, sẽ là những nội dung thành phần trong đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:40:25 PM +00:00

Tác động của đồng tiền kỹ thuật số đến tỷ giá hối đoái

Bài viết đánh giá tác động của đồng tiền kỹ thuật số đến tỷ giá hối đoái thông qua giá trị biến động của các loại tiền tệ, bao gồm các đồng tiền Bitcoin, Ethereum, đôla Úc, Euro, bảng Anh, đôla Canada, yên Nhật và Việt Nam đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:40:13 PM +00:00

Tiền mật mã: Cơ hội và thách thức đối với việc đổi mới hệ thống tiền tệ truyền thống

Bài viết trình bày về các đặc tính ưu việt của tiền mật mã, mối tương quan với tiền tệ truyền thống và các thách thức mà tiền mật mã đặt ra đối với hệ thống tài chính hiện hữu để từ đó những nhà làm chính sách có thêm thông tin tham khảo khi đề ra các chính sách ứng xử với tiền mật mã trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:40:00 PM +00:00

Đồng tiền số của ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia

Bài viết đưa ra các thảo luận liên quan đến các loại hình tiền tệ trong nền kinh tế, trọng tâm là đồng tiền số do NHTW phát hành; từ đó giúp nâng cao nhận thức về sự thay đổi trong chính sách tiền tệ tương lai, khi CBDC được sử dụng rộng rãi và cách thiết kế thích hợp cho CBDC để hạn chế nhược điểm của chính sách tiền tệ truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:39:51 PM +00:00

Tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương và những thách thức trong chính sách tiền tệ

Bài viết phân tích này sẽ làm rõ các tính năng chính của tiền điện tử ngân hàng trung ương, và xem xét liệu rằng tiền điện tử ngân hàng trung ương có thể đảm bảo các chức năng của tiền trong hoạt động thanh toán và thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:39:39 PM +00:00

Định hình hệ thống thanh toán toàn cầu và vai trò của Stablecoin

Bài viết nêu bật các tiềm năng trở thành phương tiện thanh toán ổn định và phương tiện cất trữ thích hợp của loại tiền điện tử này. Stablecoin được đặc trưng bởi sự tích hợp trong một hệ thống rộng, đáp ứng nhiều chức năng khác nhau, bao gồm phát hành, quản lý tài sản dự trữ, thanh toán và giao diện với khách hàng cuối. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:39:22 PM +00:00

MMT thách thức hệ thống tiền tệ toàn cầu

Bài viết tập trung nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô dựa trên lý thuyết tiền tệ hiện đại này đang tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng trong trung hạn, có thể gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới. Trong ngắn hạn, chính sách đó đang thách thức hệ thống tiền tệ toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:39:10 PM +00:00

Cấu trúc của hệ thống tiền tệ toàn cầu

Bài viết nêu ra những lợi ích của tiền mã hóa đang tạo ra những lợi ích tích cực nhất định trong thúc đẩy thương mại quốc tế, và cũng tạo ra những thách thức rất lớn trong vai trò quản lý tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:38:53 PM +00:00