Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia

Bài viết phân tích các hạn chế của DIV về năng lực tài chính, hạn mức chi trả và chức năng giám sát hệ thống ngân hàng, qua đó đưa ra một số đề xuất khắc phục các hạn chế này nhằm tăng cường vai trò của DIV trong bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Mời các bạn tham khảo!

10/18/2021 12:44:01 AM +00:00

Tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, thực tế tại Việt Nam và một số đề xuất kiến nghị

Nội dung bài viết trình bày cuộc cách mạng công nghệ có những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành ngân hàng đã và đang chứng kiến những thay đổi căn bản trong phương thức kinh doanh, tương tác với khách hàng... Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần thiết phải thay đổi về mô thức kinh doanh, có sự chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh theo hướng số hóa. Mời các bạn tham khảo!

10/18/2021 12:43:40 AM +00:00

Tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán tới phát triển kinh tế các nước ASEAN và khuyến nghị cho Việt Nam

Bài nghiên cứu phân tích tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán tới phát triển kinh tế của các nước trong khối ASEAN. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy gộp với biến công cụ trên bộ dữ liệu của 10 quốc gia trong khối ASEAN. Thời gian nghiên cứu từ năm 1990 đến năm 2016. Mời các bạn tham khảo!

10/18/2021 12:43:25 AM +00:00

Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Bài viết này phân tích tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của 72 doanh nghiệp Bất động sản và xây dựng trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến 2017. Dựa vào dữ liệu bảng, phân tích tương quan Pearson, phân tích hồi quy thông qua các mô hình OLS, FEM, REM để thiết lập mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Nghiên cứu cho thấy các biến ACP, ICP, CCC, DR, FITA có mối quan hệ ngược chiều với ROA, các biến APP, SIZE, SG, STATE có tác động cùng chiều với ROA, trong khi đó biến CR không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu.

10/18/2021 12:43:15 AM +00:00

Tác động của Fintech tới nghiệp vụ và quản trị ngân hàng tại Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày fintech tạo ra cả tác động tích cực như: tăng mức độ phổ cập tài chính, tăng tự động hóa, giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cấp và cải tiến dịch vụ ngân hàng, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng, giảm rủi ro. Tuy vậy, các tác động tiêu cực là: đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngân hàng ở một số lĩnh vực, sự liên kết và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng bị suy giảm; rủi ro do tội phạm công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng tăng cao. Mời các bạn tham khảo!

10/18/2021 12:42:40 AM +00:00

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại

Nghiên cứu cho rằng hệ thống NHTM Việt Nam với vị thế, năng lực hiện hữu, tận dụng cơ hội, giải quyết thách thức, hoàn toàn có thể nghiên cứu, triển khai Fintech, trở thành chủ thể dẫn đầu trong áp dụng công nghệ mới, khẳng định vị trí quan trọng của ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thanh toán.

10/18/2021 12:41:56 AM +00:00

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tác động mạnh đến việc tổ chức, điều chỉnh, hoạt động và phát triển của hệ thống ngân hàng (HTNH) Việt Nam. Nhiều cơ hội lớn mở ra, như giúp Ngân hàng (NH) Nhà nước (NHNN) giảm phát hành tiền mặt, áp dụng công nghệ mới để hiện đại hóa và nâng cao chất lượng quản trị. Giúp ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển hệ sinh thái Fintech để tăng lượng khách hàng, nguồn huy động, cung cấp sản phẩm mới, tinh giảm biên chế, lồng ghép việc nâng cấp cơ sở vật chất vào tái cơ cấu...

10/18/2021 12:41:36 AM +00:00

Tác động của các nhân tố đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tác động của một số nhân tố đến rủi ro phá sản của 6 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 20 quý, tương ứng với giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Dựa trên kết quả phân tích cho thấy, đòn bẩy tài chính và tỷ lệ thu nhập lãi thuần có mối liên hệ đến rủi ro phá sản của các ngân hàng thương mại niêm yết. Mời các bạn tham khảo!

10/18/2021 12:41:29 AM +00:00

Sự phát triển của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên thế giới và tính cấp thiết áp dụng tại Việt Nam

Trong bài viết này, khái quát sự phát triển của IFRS trên thế giới từ khi bắt đầu chuẩn mực quốc tế phát hành, cho đến khi IFRS chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2005. Trải qua hơn 10 năm, thực hiện IFRS trên hơn 130 nước trên toàn thế giới và những lợi ích mà IFRS đem lại. Bên cạnh đó, còn có những khó khăn, cơ hội và thách thức của việc áp dụng IFRS ở Việt Nam. Từ đó cho thấy, tính cấp thiết áp dụng IFRS tại Việt Nam.

10/18/2021 12:41:16 AM +00:00

Sự cần thiết áp dụng và đào tạo IFRS tại Việt Nam

Để có thể tiếp cận với các dòng vốn trên thị trường quốc tế, niêm yết tại thị trường nước ngoài, yêu cầu lập báo cáo tài chính (BCTC) theo chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS- đang trở thành nhu cầu ngày càng bức thiết và là xu hướng tất yếu của các tập đoàn, các công ty đại chúng. Để thực hiện được điều đó, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp (DN) là cần có đội ngũ kế toán đủ năng lực, được trang bị kiến thức cần thiết về IFRS. Bài viết sẽ đưa ra nguyên nhân khách quan cần thiết phải áp dụng và đào tạo IFRS tại Việt Nam.

10/18/2021 12:40:49 AM +00:00

Nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nội dung chính của bài viết là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức giúp các doanh nghiệp hoàn thiện chính sách cổ tức nhằm tối đa hóa giá trị công ty, trong đó có các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2013 – 2020.

10/16/2021 1:29:47 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng đối với chủ thể ngoài doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Trang

Bài giảng Tín dụng đối với chủ thể ngoài doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Trang có nội dung trình bày về tín dụng đối với hộ nông dân và tín dụng tiêu dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 9:13:11 AM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Nguyễn Thị Thu Trang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Nguyễn Thị Thu Trang giúp bạn tìm hiểu về khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng, quy trình cấp tín dụng, bảo đảm tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 9:00:23 AM +00:00

Bài giảng Bảo đảm tín dụng

Bài giảng Bảo đảm tín dụng có nội dung trình bày về khái niệm bảo đảm tín dụng, đặc trưng, ý nghĩa của bảo đảm tín dụng, các biện pháp bảo đảm tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

10/16/2021 8:52:50 AM +00:00

Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng - Nguyễn Thị Thu Trang

Bài giảng Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng - Nguyễn Thị Thu Trang có nội dung trình bày về khái niệm bảo lãnh ngân hàng, các hình thức bảo lãnh, các rủi ro phát sinh từ nghiệp vụ bảo lãnh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 8:52:23 AM +00:00

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá tình hình công tác huy động vốn tại Agribank - chi nhánh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2017- 2019 Agribank - chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với mong muốn của khách hàng và nguồn vốn huy động trong giai đoạn này tăng nhanh theo nhiều hình huy động đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 7:27:57 AM +00:00

Tác động của Hiệp định EVFTA đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) là cơ hội góp phần vực dậy nền kinh tế Việt Nam nhanh hơn thời kỳ hậu dịch Covid-19. EVFTA cũng là động lực để phát triển dịch vụ tài chính hiện đại tại Việt Nam, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Bài viết trao đổi về tác động, cơ hội và thách thức mà Hiệp định EVFTA mang lại đối với lĩnh vực kinh tế tài chính, đồng thời kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

10/16/2021 5:39:39 AM +00:00

Các nhân tố tác động tới sự hài lòng của người dùng dịch vụ ví điện tử

Mô hình SERVQUAL được sử dụng trong nghiên cứu này để xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng ví điện tử tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu sơ cấp thu thập từ cộng đồng người dùng ví điện tử ở Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định lượng để kiểm định độ tin cậy của các biến quan sát và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội xác định khả năng ảnh hưởng của từng nhân tố, sau đó đưa ra những đề xuất cụ thể để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

10/16/2021 5:39:19 AM +00:00

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam

Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có 10 công ty Trung Quốc, một số công ty từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm, thì hoạt động cho vay ngang hàng đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng tài chính. Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

10/16/2021 5:39:07 AM +00:00

UCP 600 - Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ

UCP 600 - Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ có nội dung trình bày về các quy tắc áp dụng cho bất kỳ tín dụng chứng từ (“tín dụng”) nào (bao gồm cả thư tín dụng dự phòng trong chừng mực mà các quy tắc này có thể áp dụng) nếu nội dung của tín dụng chỉ ra một cách rõ ràng nó phụ thuộc vào các quy tắc này. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:25:21 AM +00:00

Giáo trình Tín dụng - Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay

Giáo trình Tín dụng - Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay có nội dung trình bày về mục tiêu của một khoản vay, nguyên tắc thẩm định khách hàng vay, vận dụng 6 nguyên tắc vào việc thẩm định khách hàng vay, lập báo cáo thẩm định cho vay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:24:48 AM +00:00

Hướng dẫn thủ tục liên quan đến nhận, kiểm tra tài sản bảo đảm và các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ

Tài liệu thông tin đến bạn các hướng dẫn các thủ tục liên quan đến nhận, quản lý tài sản bảo đảm; hướng dẫn kiểm tra tài sản bảo đảm; các lưu ý khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm tại phòng công chứng và ĐKGDBĐ. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 4:24:30 AM +00:00

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC

Tài liệu Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC có nội dung trình bày về các bước kiểm tra những nội dung chung đối với hồ sơ cấp tín dụng, kiểm tra hồ sơ khoản vay theo loại hình cấp tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/16/2021 3:27:19 AM +00:00

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Th.S-NCS Đinh Đức Thịnh

Bài giảng Kế toán ngân hàng - Th.S-NCS Đinh Đức Thịnh có nội dung trình bày tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng.

10/16/2021 3:27:04 AM +00:00

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Trường ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản trị ngân hàng thương mại; Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng; Quản trị vốn của ngân hàng; Quản lý thanh khoản và dự trữ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 4:05:21 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Vũ Văn Trung

Bài giảng Thanh toán quốc tế do Vũ Văn Trung biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tỷ giá hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 3:53:34 AM +00:00

Phát triển ngân hàng số tại Việt Nam và một số kinh nghiệm quốc tế

Ngân hàng số tại Việt Nam đang ở giai đoạn hình thành với nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, việc xây dựng ngân hàng số hiện đang đối mặt với không ít thách thức. Bài viết phân tích kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại Trung Quốc và Ấn Độ, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam.

10/15/2021 3:13:41 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố tác động đến tiền gửi tại ngân hàng thương mại

Bài viết này đề cập đến một số nghiên cứu thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi tại một số nước. Qua đó làm cơ sở, tiền đề để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiền gửi tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

10/15/2021 3:13:34 AM +00:00

Chính sách tín dụng đối với huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang hỗ trợ tích cực doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu hướng đến “Quốc gia khởi nghiệp”, trong đó khung pháp lý về chính sách huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện. Mặc dù vậy, việc huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chính sách tín dụng hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất, khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn của những doanh nghiệp này.

10/15/2021 3:11:11 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính sáng tạo và năng suất làm việc của nhân viên. Trên cơ sở kế thừa mô hình của Burgess (2005), nghiên cứu thảo luận các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

10/15/2021 3:10:35 AM +00:00