Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Chương I: Đại cương tài chính – tiền tệ

Nghiên cứu về nguồn gốc của tiền tệ là nghiên cứu về các hình thái biểu hiện giá trị trong trao đổi. Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): 1 rìu = 20 kg thóc, Hình thái giá trị toàn bộ ( mở rộng): 10 kg ngô, 1 rìu = 20 kg thóc, 15 kg muối. Hình thái giá trị chung, Hình thái tiền tệ.

8/29/2018 7:02:09 PM +00:00

Lạm phát - Nguyên nhân và giải pháp

Lạm phát là sự gia tăng liên tục trong mức giá chung. Có một cú sốc xuất hiện làm tăng mức giá, giá cả đột ngột bùng lên rồi lại giảm trở lại mức ban đầu ngay sau đó. Lạm phát ? ? Nếu giá cả của một số hàng hóa giảm thì nền kinh tế đó không được gọi là trải qua lạm phát. Đúng/sai? Trong bối cảnh lạm phát, một đơn vị nội tệ sẽ mua được ngày càng ít hay nhiều hàng hóa dịch vụ?...

8/29/2018 7:02:09 PM +00:00

Phần 2 : Bài tập tình huống và đáp án vấn đáp môn tín dụng ngân hàng

Tình huống 1: Ngân hàng A cho công ty B vay vốn để kinh doanh, thời hạn vay từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2000. Ngân hàng C phát hành bào lãnh cho giao dịch nói trên.Tài liệu tham khảo.

8/29/2018 7:02:09 PM +00:00

Tính độc lập của NHNN Việt Nam

Là một định chế công cộng, nhưng quan hệ của NHTW với chính phủ không hoàn toàn giống các định chế công cộng khác. Mối quan hệ này ở các nước khác nhau cũng không giống nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm ra đời, thể chế chính trị, nhu cầu của nền kinh tế cũng như truyền thống văn hóa của từng quốc gia mà NHTW có thể được tổ chức theo mô hình trực thuộc hay độc lập với chính phủ.

8/29/2018 7:02:08 PM +00:00

Bài thảo luận về Nguồn tài trợ ngắn hạn do vay mượn có đảm bảo

Một công ty không dễ dàng gì nhận được nguồn tài trợ ngắn hạn của một ngân hàng hay các nguồn khác khi không có đảm bảo,vì các hình thức tài trợ đó đem lại rất nhiều rủi ro cho người cho vay.Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp cung cấp đủ sự đảm bảo đối với khoản tiền vay theo yêu cầu thì họ sẽ dễ dàng nhận được khoản tín dụng cần thiết từ một nhà tài trợ nào đó. Việc bảo đảm an toàn nhằm đảm bảo thanh toán cả tiền vốn gốc và lãi của khoản cho vay là hình thức thế chấp(collateral). Các...

8/29/2018 7:02:08 PM +00:00

Bài thảo luận về Agribank

Chủ đề: Các khoản mục tiền gửi của tổ chức và dân cư, các mức lãi suất của Chiến lược huy động vốn của Ngân Hàng, ưu, nhược điểm và giải pháp đề xuất.

8/29/2018 7:02:08 PM +00:00

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI

Chi phí cơ hội: là phần thu nhập mất đi do thực hiện dự án đầu tư. Khi đưa ra bất cứ sự lựa chọn dự ấn đầu tư nào,chúng ta cũng phải cân nhắc so sánh các phương án với nhau,dựa vào chi phí cơ hội của sự lựa chọn

8/29/2018 7:02:06 PM +00:00

Bài tập - Dùng mô hình SWOT để đánh giá phân tích công ty Mạnh Cường là cơ sở của việc cho vay

Thị trường doanh nghiệp có chiều sâu do được thành lập từ năm 1994 · Số lượng lao động lớn : 200 công nhân trong khi những doanh nghiệp nhỏ khác chỉ có khoảng 20 công nhân · Có nhà máy ở hà nội vì vậy sẽ thuận lợi cho việc phân phối và quảng cáo sang nước ngoài. · Doanh nghiệp có thị phần lớn : cả trong và ngoài nước (Úc). Lượng hàng xuất khẩu lớn ( chiếm 60% , là 5 cơ sở bán lẻ lớn nhất ở Úc). · Sản phẩm tốt cho chất lượng uy tín vì thế khách hàng muốn tăng...

8/29/2018 7:02:06 PM +00:00

So sánh giữa L/C chuyển nhượng và L/C giáp lưng

Giống nhau: Là L/C không huỷ ngang, Được dùng trong mua bán qua trung gian, diễn ra giữa ba bên Bên NK, Trung gian, Bên XK. L/C chuyển nhượng: Số tiền (thường ít hơn), Thới hạn hiệu lực (ngắn hơn), Thời gian xuất trính sớm hơn. L/C giáp lưng: Kim Ngạch L/C đối nhỏ hơn L/C gốc(chênh lệch giành cho trung gian trả phí mở L/C đối và hưởng hoa hồng), Thời hạn hiệu lực L/C đối ngắn hơn, Thời gian xuất trình chứng tứ sớm hơn....

8/29/2018 7:02:04 PM +00:00

Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn

Tỷ số nợ phản ánh trong 100 đồng tài sản của doanh nghiệp đầu tư thì có 47 đồng tài sản(2008), 39 đồng (2009) từ vốn vay bên ngoài.Có thể thấy trong năm 2008 hệ số này khá cao.Tỷ lệ nợ phải trả chiếm gần 50% tổng tài sản.

8/29/2018 7:02:04 PM +00:00

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG CÁC THƯỚC ĐO CHI PHÍ

Theo cách nói truyền thống, một ngân hàng có hai lãnh vực kinh doanh nòng cốt: huy động vốn và lựa chọn tài sản sinh lời để đầu tư các nguồn vốn huy động được. Các ngân hàng luôn nỗ lực để tạo ra lợi nhuận từ hai lĩnh vực này.

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

Quản Lý Danh Mục Cho Vay

Khái quát – Cho vay thương mại. Nội dung phần này được thiết kế nhằm mục đích nhìn lại hoạt động cho vay thương mại và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của một tổ chức cho vay. Ngoài ra, trong phần này, chúng tôi cũng sẽ trình bày về những công cụ khác nhau mà một nhà phân tích tài chính thường sử dụng để đánh giá tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại...

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

e-National Bank: How to Establish Effective Communication Part 1

EVALUATION CRITERIA FOR NATIONAL BANKS SITES. What aspects should be taken into account to evaluate communicative features of national (central) banks web sites from the point of an ordinary user?

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

e-National Bank: How to Establish Effective Communication Part 2

2 WEB SITES’ EVALUATION. In this chapter we will evaluate sites of National Bank of Ukraine, Central European Bank and Federal Reserve System of the USA taken into account our developed in the previous chapter criteria.

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

e-National Bank: How to Establish Effective Communication Part 3

3 RECOMMENDATIONS ON IMPROVING THE NBU WEB SITE. Now we propose recommendations to the NBU web-site as the one that gained less points comparing with other two sites. These recommendations are based on comparative analysis (see point 2.2).

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

Các Kỹ Năng Phỏng Vấn Cho Vay

Hội thảo này được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các cán bộ tại bốn ngân hàng thương mại của Việt nam làm việc trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Vừa vỡ Nhỏ (SMEDF) đối với Dự án Cho vay của các Tổ chức Tín dụng được tài trợ bởi Hội đồng Châu Âu

8/29/2018 7:02:03 PM +00:00

Cải cách hệ thống ngân hàng

I 2005 có lẽ là năm sôi động nhất đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tin tức về việc cổ phần hoá Vietcombank, các ngân hàng nước ngoài trở thành cổ đông chiến lược của sacombank, ACB... thường xuyên là tin chính trong các chuyên mục kinh tế, thậm chí trên trang chủ của hầu hết các báo trong suốt 365 ngày qua.

8/29/2018 7:01:57 PM +00:00

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA UCP 600

UCP600 được biên soạn lại nhằm làm sáng tỏ và cô đọng lại nội dung của UPC500. số điều khoản đã được giảm xuống từ 49 xuống 39 điều trên cơ sở: Loại bỏ các điều khoản: Điều 5: chỉ dẫn phát hành, điều chỉnh thư tín dụng Điều 6: thư tín dụng hủy ngang- không hủy ngang

8/29/2018 7:01:57 PM +00:00

HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Trong nền kinh tế hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng kinh tế là do sự yếu kém của hệ thống ngân hàng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng - khách hàng - nền kinh tế, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động trong mọi tình huống

8/29/2018 7:01:57 PM +00:00

UCP 600

Tháng 5/2003, Phòng Thương mại Quốc tế đã ủy quyền cho Ủy Ban Kỹ thuật và Tập quán Ngân hàng (gọi tắt là Ủy ban Ngân hàng) triển khai sửa đổi bản Quy tắc và Thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, ấn phẩm ICC số 500

8/29/2018 7:01:57 PM +00:00

Thực trạng cho vay của Ngân hàng công thương

BẢNG 2 : TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN QUA 2 NĂM 2002-2003 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2003 2003/2002 Mức tăng giảm Tỉ lệ (%) 1.Dự trữ và thanh toán 2.Cho vay 3.Các khoản đầu tư khác 4.Thanh toán vốn 5.Tài

8/29/2018 7:01:57 PM +00:00

Tổng quan về Ngân hàng và các dịch vụ Ngân hàng (Phần 1)

Ngân hàng là 1 loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Vậy mà vẫn có sự nhầm lẫn trong việc định nghĩa ngân hàng là gì? Rõ ràng, các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng (các dịch vụ) mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ không chỉ chức năng của các ngân hàng đang thay đổi mà chức năng của các đối thủ cạnh tranh chính sách của ngân hàng cũng không ngừng thay đổi....

8/29/2018 7:01:52 PM +00:00

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ & CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ (NĂM 2007-2009)

Chính sách tiền tệ là một chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kì quan trọng của nhà nước trong nền

8/29/2018 7:01:44 PM +00:00

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế ở Việt Nam, các chức năng đó đã được nhận thức và vận dụng như

8/29/2018 6:58:50 PM +00:00

Bài tập ôn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Cùng tham khảo tài liệu Bài tập ôn nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tài liệu này gồm 1 số bài tập giúp bạn ôn tập các kiến thức về huy động vốn, cách thức trả lãi, lãi suất tương đương,...

8/29/2018 6:58:47 PM +00:00

Tiểu luận

Năm 2008 là 1 năm đầy biến động với tỷ giá hối đóa với những ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô, cung cầu ngoại tệ, thậm chí là cả tin đồn thất thiệt. Biên độ tỷ giá được điều chỉnh 5 lần, một mật độ dày chưa từng có.

8/29/2018 6:58:47 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng - Đỗ Thị Cẩm Vân

Bài giảng Tổng quan về thẩm định tín dụng của Đỗ Thị Cẩm Vân giới thiệu đến bạn tầm quan trọng của thẩm định tín dụng, nội dung thẩm định, quy trình thẩm định. Hy vọng bài giảng này sẽ là tài liệu bổ ích cho bạn.

8/29/2018 6:58:47 PM +00:00

Chương 3: Tổng quan về hoạt động tín dụng

Mục tiêu: Hiểu được những vấn đề cơ bản về tín dụng, Nắm được quy trình tín dụng căn bản, các hình thức bảo đảm tín dụng và các nội dung thẩm định tín dụng trước khi ra quyết định cho vay.

8/29/2018 6:58:47 PM +00:00

Nghiệp vụ tín dụng trong NHTM

Mục tiêu sau đào tạo: Hệ thống kiến thức về cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp cho CBTD. CBTD hiểu rõ quy trình cấp tín dụng cho khách hàng cá anhân và khách hàng doanh nghiệp. CBTD nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình làm việc.

8/29/2018 6:58:47 PM +00:00

Thảo luận - Vai trò của các công cụ phái sinh trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi con nợ không có khả năng thnah toán gốc và lãi vay đúng hạn. Trải qua bốn giai đoạn: - Khả năng trả nợ suy giảm: thể hiện thông qua các chỉ số tài chính xấu đi, các nguồn thu nhập giảm sút. Doanh nghiệp có thể mất đi thị phần do cạnh tranh khốc liệt hoặc sản phẩm không còn được thị trường ưa chuộng. Hệ quả của việc này có thể là việc xuống hạng định mức tín nhiệm, lãi suất huy động vốn tăng lên. - Tình trạng hết sức khó khăn: doanh...

8/29/2018 6:58:44 PM +00:00