Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Giáo trình Bơm quạt - Máy nén: Phần 1

Nội dung giáo trình này đề cập đến lý thuyết kết cấu và sử dụng các loại máy bơm, quạt và máy nén. Nó được biên soạn dành cho các bạn sinh viên ngành máy và thiết bị thực phẩm, máy và thiết bị hóa chất. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

6/17/2020 11:50:38 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 2

Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ tín dụng và tài trợ xuất khẩu, nghiệp vụ thanh toán trong nước, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,… Mời các bạn cùng tham khảo.

6/17/2020 11:50:22 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

Phần 1 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngân hàng thương mại, nghiệp vụ huy động vốn, các vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ chiết khấu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

6/17/2020 11:50:13 PM +00:00

The determinants of customer’s intention to use international payment services by applying blockchain

This study aims to shed light on the way customers determine their utilization of international payment services with blockchain applications. The primary data is collected from the 373 individuals who frequently use the international payment services in Vietnam.

6/17/2020 10:50:12 PM +00:00

The monetary approach to exchange rate determination: empirical observations from the Pacific Basin economies

The paper studies the monetary approach to exchange rate for a group of five Pacific Basin economies, using quarterly data for the period of post – Asian financial crisis. Estimated results reveal that for Thailand and the Indonesia which were most affected by Asian financial crisis, monetary model did not work for explaining exchange rate movements.

6/17/2020 10:48:53 PM +00:00

A study on customer satisfaction on debit cards: The case of Vietnam

This research is conducted to examine the determinants of customer satisfaction in using debit cards issued by the Vietnam commercial banks (CB).

6/17/2020 10:48:28 PM +00:00

Nghiên cứu văn hóa công sở và thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang

Bài viết nghiên cứu về văn hóa trong ngân hàng đồng thời phân tích thực trạng tại ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Giang, đề xuất giải pháp tăng cường văn hóa công sở tại địa bàn nghiên cứu.

5/20/2020 4:23:43 AM +00:00

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng áp dụng cho Agribank Cẩm Giàng Hải Dương

Các ngân hàng đã thực hiện cung cấp các dịch vụ cho vay tiêu dùng dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu của mình trước khi có khả năng thanh toán. Bài viết nghiên cứu về chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.

5/20/2020 4:22:55 AM +00:00

Hệ số CAR và rủi ro của ngân hàng - nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng Việt Nam

Bài viết này nhằm mục đích trình bày một cái nhìn về mối quan hệ giữa mức độ an toàn vốn, rủi ro của ngân hàng và những chỉ số lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

5/20/2020 3:48:40 AM +00:00

Risk-adjusted productivity change of Taiwan’s banks in the financial holding companies

This study employs the risk-adjusted profit productivity indicator to investigate whether the banks in the financial holding companies (fhcs) could operate with higher productivity growth than those without establishing or joining fhcs.

5/20/2020 3:47:57 AM +00:00

Chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam trên địa bàn Hà Nội

Bài viết này tập trung nghiên cứu về chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên địa bàn Hà Nội. Mô hình chất lượng dịch vụ của Grönroos (1984) được sử dụng làm căn cứ hình thành mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ của Techcombank.

5/20/2020 3:46:29 AM +00:00

Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng cường sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ mã số: B2018-KHA.28, mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu này là tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ của những ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chất lượng dịch vụ của các ngân hàng theo đánh giá của khách hàng còn thấp, chỉ mới đạt mức trên trung bình với thang đo Likert 5 bậc.

5/20/2020 3:45:35 AM +00:00

Credit financing in economic ordering policies for non-instantaneous deteriorating items with price dependent demand under permissible delay in payments: A new approach

This paper also considers pricedependent demand and the possibility of higher interest earn rate than interest payable rate. The objective of this study is to determine the optimal decision policies for the retailer which maximizes the total profit. Finally, the numerical examples are solved by using the proposed algorithm to show the validity of the model followed by the sensitivity analysis.

5/20/2020 2:49:41 AM +00:00

Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Xác định tiêu chí phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (2) Phân khúc thị trường tín dụng tiêu dùng. (3) Xác định đặc điểm của khách hàng trong mỗi phân khúc.

5/20/2020 2:32:29 AM +00:00

Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mục tiêu của bài viết vừa là nghiên cứu tìm ra sự giới hạn của chỉ số ROA. Dựa trên cách tiếp cận mô hình DuPont, các yếu tố cấu thành trong công thức phản ánh sự đóng góp của yếu tố đầu vào cho yếu tố đầu ra và sự phân bổ yếu tố đầu ra cho yếu tố đầu vào trong sự cân bằng cấu trúc của chỉ số ROA nhằm mục đích xác định rủi ro hoạt động của ngân hàng.

5/20/2020 2:24:59 AM +00:00

Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành để nhận dạng sơ bộ thực trạng phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam về dịch vụ thanh toán.

5/20/2020 2:24:22 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô

Bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô.

5/19/2020 6:48:38 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại BIDV chi nhánh Đồng Tháp

Bài viết nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/19/2020 6:48:02 PM +00:00

Vai trò quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế nông thôn

Quỹ Tín dụng nhân dân có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn hiện nay. Hiện có nhiều chỉ tiêu để đánh giá phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân. Bài viết đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Quỹ Tín dụng nhân dân trên các khía cạnh như: Số lượng khách hàng, mức vay trung bình, mức độ bền vững về hoạt động, về tài chính, tỷ suất sinh lợi, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển hoạt động quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới.

5/19/2020 6:29:44 PM +00:00

Tiền ảo Bitcoin và một số khuyến nghị chính sách quản lý tiền ảo ở Việt Nam

Bitcoin và các đồng tiền ảo (hay tiền số) có những đặc tính chưa hề tồn tại ở những hình thái tiền tệ trước đó. Dù mang trong mình cả ưu điểm và nhược điểm nhưng cùng với xu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0, tiền ảo ngày càng phổ biến, lan tỏa và thâm nhập vào các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, vấn đề quản lý tiền ảo là một vấn đề cấp thiết, nhằm bảo vệ tính ổn định của nền kinh tế, cũng như quyền lợi của các bên liên quan.

5/19/2020 6:29:26 PM +00:00

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Quản trị rủi ro trên thị trường tài chính là vấn đề hết sức cấp bách đối với Việt Nam bởi hệ thống ngân hàng đang gánh số nợ xấu cao, một số ngân hàng yếu kém cần được xử lý… Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thông tin và các công trình nghiên cứu về quản trị rủi ro ngân hàng thương mại tại Việt Nam, bài viết khái quát thực tế quản trị rủi ro hiện nay và nhận diện cụ thể những vấn đề đặt trong thời gian tới đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam...

5/19/2020 6:28:55 PM +00:00

Quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Bài viết tiến hành xem xét sự tồn tại của quan hệ bổ sung, quan hệ thay thế giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên mẫu dữ liệu của 490 công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016, nhóm tác giả đã tìm thấy sự tồn tại của mối quan hệ bổ sung và quan hệ thay thế giữa hai biến nghiên cứu và sự khác biệt của hành vi sử dụng tín dụng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam trong và sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2007-2008).

5/19/2020 6:28:35 PM +00:00

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển mạnh mẽ nhưng không phải đã “thuận buồm xuôi gió”, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Để giải quyết thực trạng này, đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn tín dụng, tuy nhiên kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Thực tế, hiện nay đối tượng doanh nghiệp này đang cần thêm những chính sách “mở” để có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng... Nghiên cứu về vấn đề này, bài viết đưa ra một số đề xuất mới, nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận hiệu quả nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

5/19/2020 6:26:07 PM +00:00

Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Hệ số an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại. Hệ số CAR là thước đo quan trọng để đo mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng, được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy ban Basel dày công xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ số CAR đã được công nhận rộng rãi và có mặt trên 100 nước, trong đó có Việt Nam.

5/19/2020 6:25:54 PM +00:00

Quản trị danh mục khoản vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu chung của Chính phủ Việt Nam là ổn định nền kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát và theo đó, chính sách điều tiết tỷ giá, lãi suất và tín dụng phải phối hợp nhịp nhàng để đạt được mục tiêu. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã cân nhắc kỹ về việc tăng giới hạn cho vay vì việc tăng ROOM tín dụng sẽ đi kèm với nhiều rủi ro.

5/4/2020 11:44:08 PM +00:00

Kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này sẽ làm rõ việc kế toán chứng khoán kinh doanh tại các ngân hàng thương mại hiện nay từ quy định pháp lý hiện hành đến thực tế áp dụng của các ngân hàng, từ đó đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin về việc đầu tư vào chứng khoán kinh doanh.

5/4/2020 11:43:50 PM +00:00

Assessing the effect of grit and employability on organizational commitment mediating by job involvement

The research investigated the effects of grit and employability on organizational commitment by mediating job involvement of the private higher education in Indonesia. This research used a quantitative approach with a survey method. The sample of this research is 130 lecturers selected by purposive sampling.

5/4/2020 11:30:39 PM +00:00

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

This article is carried out to identify factors influencing on financial risk of construction firms listed on Vietnam's stock market. The panel data is extracted from financial statements of 142 listed construction firms between 2012 and 2019. Using regression analysis, financial risk was measured by Alexander Bathory model.

5/4/2020 11:30:33 PM +00:00

A quantitative analysis of housing and its correlates in rural Vietnam

In addition, we find that the opportunities for obtaining better housing outcomes vary largely across regions. Our research findings suggest that improving the access of ethnic minorities to education and better job are expected to improve the housing conditions.

5/4/2020 11:30:27 PM +00:00

Cultural aspects that influence the associative work of agricultural production chains in the Mantaro Valley of Peru

The purpose of this research was to determine how cultural aspects or beliefs of agricultural producers such as collectivism, trust, formality in land titling and productive planning influence the associative work of agricultural productive chains. Considering that for many years productive chains have been promoted as a development alternative for small agricultural producers in the Mantaro Valley, they have received training services, technical assistance, market articulation, etc.

5/4/2020 11:30:21 PM +00:00