Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 4: Phương thức thanh toán quốc tế trình bày phương thức chuyển tiền; phương thức nhờ thu; phương thức tín dụng chứng từ (L/C). Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

12/29/2020 12:57:53 PM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 3: Chứng từ tài chính được biên soạn với các nội dung với mục tiêu giúp người học nắm được các phương tiện được sử dụng trong hoạt động thanh toán quốc tế; phân tích một hối phiếu, kỳ phiếu, hiệu lực thanh toán séc; lập, sửa và tư vấn các vấn đề liên quan tới hối phiếu, kỳ phiếu, séc...

12/29/2020 12:57:46 PM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 2 - TS. Hoàng Thị Lan Hương

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 2: Chứng từ thương mại với các nội dung chứng từ vận tải, chứng từ bảo hiểm, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 12:57:37 PM +00:00

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Diệu Chi

Bài giảng Thanh toán quốc tế - Bài 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm thanh toán quốc tế; vai trò của thanh toán quốc tế; cơ sở pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế; hợp đồng ngoại thương.

12/29/2020 12:57:31 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng thương mại – Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng

Bài giảng Ngân hàng thương mại – Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro tín dụng; ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình đo lường rủi ro tín dụng; cách thức trích lập và xử lý rủi ro tín dụng của ngân hàng.

12/29/2020 12:50:39 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Bài 1: Cấu trúc của lãi suất

Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Bài 1: Cấu trúc của lãi suất được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn cấu trúc rủi ro của lãi suất liên quan tới khả năng vỡ nợ của người vay; rủi ro vỡ nợ của người vay càng cao thì lãi suất đối với khoản vay của họ càng lớn; kỳ hạn cho vay càng dài thì lãi suất đối với khoản vay hay chứng khoán càng cao...

12/29/2020 12:50:14 PM +00:00

Making customer relationship management work in CRM

Ebook CRM in financial services – A practical guide to making customer relationship management work present the content: the state of CRM in financial services in the UK; uncertain directions in Europe and south Africa; assessing the quality of customer management in financial services; e-business impact on customer management in financial services: an overview; the impact of e-business on financial services marketing and marketers; e-business strategy’ or just ‘business strategy; managing marketing in the e-world; the implications of e-commerce for strategy...

12/29/2020 12:30:41 PM +00:00

Khoảng trống thuế trong lĩnh vực thuế khoán đối với hộ kinh doanh

Bài viết xuất phát từ tổng quan về tình hình thất thu thuế trong lĩnh vực thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể. Từ bất hợp lý trong thực tế là nhóm đối tượng hộ kinh doanh cá thể chiếm số lượng đông nhất trong cả nước, nhưng số thu nộp cho ngân sách nhà nước lại ít nhất, bài viết chỉ ra các bất hợp lý trong quy định pháp lý, cơ chế quản lý trong thực tiễn dẫn đến bất hợp lý trên.

12/29/2020 12:09:08 PM +00:00

Cho vay ngang hàng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm quản lý từ một số quốc gia

Bài viết tập trung hệ thống hóa lý thuyết hình thức cho vay ngang hang, đồng thời nêu lên tình hình cho vay ngang hàng số quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, các nước khối Châu Âu,… từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam kết hợp trong phần giải pháp, bên cạnh đó mô tả thực trạng hình thức cho vay ngang hàng, tình hình hoạt động của các nền tảng cho vay này tại Việt Nam hiện nay với một thực tế là các nền tảng cho vay tại Việt Nam chưa hoạt động đúng với bản chất của cho vay ngang hàng, trên cơ sở phân tích những tồn tại về hình thức cho vay ngang hàng tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hình thức cho vay này trong tương lai.

12/29/2020 12:05:15 PM +00:00

Cấu trúc sở hữu và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết xem xét tác động của cấu trúc sở hữu, gồm bốn loại sở hữu (sở hữu tập trung, sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài, và sở hữu nhà nước), đến rủi ro của ngân hàng được đo bằng chỉ số Z-score (chỉ số rủi ro ngược). Khung nghiên cứu thực nghiệm dựa trên phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát (kiểm soát cho hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi), để phân tích tập dữ liệu bảng không cân bằng của 21 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam từ 2010 đến 2018.

12/29/2020 12:04:52 PM +00:00

Bitcoin có mang đặc trưng của một loại tài sản tài chính? Bằng chứng thực nghiệm dựa trên chính sách tiền tệ

Bài viết tập trung xem xét các nhân tố chi phối giá Bitcoin trên thị trường dựa theo các nghiên cứu trước đây có liên quan đến giá cổ phiếu. Bên cạnh các yếu tố kiểm soát trong mô hình nghiên cứu như chỉ số giá chứng khoán, giá vàng, và tỷ giá hối đoái, nghiên cứu cũng tập trung vào chính sách tiền tệ của hai quốc gia lớn được xem là có ảnh hưởng mạnh đến biến động của thị trường tiền ảo là Mỹ và Trung Quốc.

12/29/2020 12:03:21 PM +00:00

Independence principle and its exception in letter of credit law: Suggestions for Vietnam

Even though the letter of credit was invented from a long time ago, however, its legal personalities are very new to the Vietnam Legal Framework. The International Chamber of Commerce (``ICC'') has issued principles for the documentary credit which is the Uniform of Customs and Practice (``UCP'') since 1933 and kept updating it until now, the latest version of UCP is UCP 600 which is presented in 2007.

12/29/2020 11:56:29 AM +00:00

Customer’s satisfaction on service quality at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank – An Giang Branch

This study applied SERVQUAL scale of Parasuraman et al to measure factors affecting customer satisfaction on service quality at Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank - An Giang Branch (Techcombank An Giang). The study was conducted to survey 207 customers who have been using the service at Techcombank An Giang. The survey results were analyzed by the Cronbach's Alpha reliability test method, then used Exploratory factor analysis (EFA) to verify and evaluate the scale of service quality.

12/29/2020 11:53:19 AM +00:00

Tác động của Fintech đối với hoạt động ngân hàng và một số đề xuất để ngân hàng - Fintech cùng phát triển tại Việt Nam

Bài viết này đề xuất một số giải pháp để hoạt động Fintech tại Việt Nam có thể phát triển an toàn, hiệu quả, gắn với sự phát triển của cả hệ thống tài chính- ngân hàng và nền kinh tế.

12/29/2020 10:55:53 AM +00:00

Fintech và ngân hàng – Đối tác hay đối thủ

Bài viết phân tích các cơ sở hình thành nên các quan hệ đối tác, hay đối thủ, giữa Fintech và ngân hàng. Các mô hình hợp tác thực tế trong và ngoài nước cũng đã được các tác giả đem ra minh họa cùng với các kịch bản khác nhau, được dự phóng bởi Ủy ban Basel, về các mối quan hệ Fintech và ngân hàng trong tương lai.

12/29/2020 10:55:26 AM +00:00

Tác động của danh tiếng truyền thông tới hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của danh tiếng truyền thông đến hiệu quả tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2012-2018 thông qua ba kênh gồm tài sản, chấp nhận rủi ro và đa dạng hóa thu nhập.

12/29/2020 10:51:40 AM +00:00

Thực trạng và xu hướng phát triển tiền mã hoá tại Việt Nam - Một số khuyến nghị chính sách

Bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và những bất cập của quá trình ứng dụng tiền mã hoá cũng như xu hướng phát triển của tiền mã hoá tại Việt Nam trong tương lai, đưa ra quan điểm phản biện nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về vấn đề tiền mã hoá tại Việt Nam.

12/29/2020 10:50:58 AM +00:00

Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết này tập trung phân tích vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng trong việc hỗ trợ DNNVV vượt qua rào cản về tiếp cận tài chính cũng như thông qua đó thúc đẩy DNNVV và nền kinh tế phát triển.

12/29/2020 10:41:46 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể tại Hải Phòng. Số liệu sử dụng trong bài viết được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể tại Hải Phòng.

12/29/2020 8:40:41 AM +00:00

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Với việc lãi suất dần được thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực thích ứng với tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại dựa vào mô hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Bài viết trao đổi về mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại và đưa ra một số kiến nghị nhằm chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.

12/29/2020 8:18:47 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển phục vụ cho các bạn học tập thông qua các kiến thức các bước tài trợ dự án; nội dung chính của hợp đồng tín dụng, thẩm định dự án trong ngân hàng phát triển.

12/29/2020 5:42:53 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 4: Tài trợ dự án tại ngân hàng phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh) tìm hiểu về các bước tài trợ dự án, thẩm định dự án, tài trợ dự án, hợp đồng tín dụng.

12/29/2020 5:42:46 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích dự án tài chính (ThS. Lê Phong Châu)

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích dự án tài chính do ThS. Lê Phong Châu biên soạn để nắm các kiến thức về phân tích tài chính dự án; các phương pháp phân tích tài chính dự án.

12/29/2020 5:42:39 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm về ngân hàng phát triển; phân biệt ngân hàng phát triển với các tổ chức tín dụng khác; hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng phát triển; hoạt động tín dụng xuất khẩu của ngân hàng phát triển; hệ thống ngân hàng phát triển trên thế giới...

12/29/2020 5:42:32 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển (ThS. Phùng Thanh Quang)

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 2: Tổng quan về ngân hàng phát triển được biên soạn bởi ThS. Phùng Thanh Quang tìm hiểu khái niệm và sự cần thiết ra đời ngân hàng phát triển; các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng phát triển; đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng phát triển.

12/29/2020 5:42:25 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Dự án phát triển

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Dự án phát triển được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về tổng quan về dự án phát triển; khác nhau giữa dự án phát triển và dự án thương mại.

12/29/2020 5:42:19 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển (TS. Trương Thị Hoài Linh)

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Tổng quan về Dự án phát triển cung cấp các kiến thức bao gồm khái niệm và đặc điểm của dự án phát triển; chu trình của dự án phát triển; nguồn tài trợ cho dự án phát triển; các rủi ro thường gặp đối với dự án phát triển.

12/29/2020 5:36:14 AM +00:00

Bài giảng Toán tài chính: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thành Trung

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Toán tài chính – Bài 1: Lãi đơn để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về giải thích khái niệm, vai trò của lãi và lãi suất; nắm được sự khác biệt giữa các cách thức tính lãi khác nhau (lãi trả trước và lãi trả sau); cách tính lãi đơn; các tình huống phải sử dụng lãi đơn trong thực tế.

12/29/2020 5:34:11 AM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích tài chính dự án

Bài giảng Ngân hàng phát triển - Bài 3: Phân tích tài chính dự án với các nội dung khái niệm, ý nghĩa và nội dung của hoạt động phân tích dự án; vận dụng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính quan trọng; phân tích dự án trên thực tế và đưa ra quyết định.

12/29/2020 5:31:30 AM +00:00

Những kĩ năng cần thiết với vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu của bài viết nhằm tìm hiểu những kĩ năng cần thiết với vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng, đánh giá thực trạng các kĩ năng và ảnh hưởng của các kĩ năng đó đến hiệu quả làm việc của chuyên viên quan hệ khách hàng tại ngân hàng bằng phương pháp thống kê và hồi quy tuyến tính, sử dụng mô hình do tác giả đề xuất dựa trên tham khảo các nghiên cứu đã có.

12/29/2020 1:16:37 AM +00:00