Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Phát triển “Green Banking” – Trường hợp nghiên cứu ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu phương pháp triển khai mô hình ngân hàng xanh của NHTM tại Việt Nam trong môi trường pháp lý hiện hành với trường hợp nghiên cứu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Thông qua nghiên cứu trường hợp, cho thấy rằng ngân hàng đã hiểu được tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và tiếp cận mô hình ngân hàng xanh với chiến lược rõ ràng và được đánh gi cụ thể theo từng giai đoạn. Dựa trên những phát hiện của nghiên cứu, một số giải pháp đã được đề xuất cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:30:27 AM +00:00

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thanh khoản ngân hàng Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát các nhân tố tác động tới khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam dưới các giác độ sở hữu và hoạt động niêm yết. Sử dụng phương pháp hồi quy moment tổng quát hệ thống (SGMM) cho dữ liệu bảng của 30 ngân hàng trong giai đoạn 2008 - 2015. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:29:36 AM +00:00

Những rủi ro trong cho vay dự án PPP phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Bài viết bàn về việc huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông là rất cần thiết, trong đó hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đối với các dự án PPP giao thông đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy tiến độ thi công tại các dự án bị chậm do thiếu vốn tạm thời, ngân sách chưa kịp cấp, đồng thời lan tỏa đến các ngành nghề, lĩnh vực khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:27:42 AM +00:00

Một số vấn đề cần quan tâm đối với các ngân hàng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết bàn về những tác động và thách thức mà cuộc CMCN 4.0 đem lại không chỉ riêng bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào mà gần như toàn bộ các nhân tố trong nền kinh tế. Đối với ngành tài chính ngân hàng, là ngành luôn tiên phong trong các dịch vụ số. Sự tác động của CMCN 4.0 là rất lớn. Cơ hội và thách thức chia đều, hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu không có bước chuyển mình kịp thời sẽ khó lường hậu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:20:13 AM +00:00

Một số giải pháp kiểm soát và tăng cường quản lý nợ công ở Việt Nam đến năm 2025

Bài viết Một số giải pháp kiểm soát và tăng cường quản lý nợ công ở Việt Nam đến năm 2025 đã phân tích và đưa ra một số giải pháp góp phần kiểm soát và tăng cường quản lý nợ công ở Việt Nam đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:52 AM +00:00

Mối quan hệ giữa Fintech và hoạt động của các NHTM tại Việt Nam

Bài viết bàn về sự phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quản lý đồng bộ và nhất quán, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của Fintech đồng thời thúc đẩy sự hợp tác Fintech - NHTM nhằm hướng tới sự phát triển năng động, bền vững và ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam cũng như bảo vệ quyền lợi của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:19:05 AM +00:00

Machine Learning và ứng dụng trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết bàn về 2 trường hợp thể hiện sự bất cập của phần mềm chấm điểm tín dụng hiện tại của các NHTM. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể nâng cao độ chính xác trong đánh giá khách hàng không? Làm thế nào để không bỏ lỡ các khách hàng tiềm năng hoặc loại bỏ những khách hàng không thực sự tốt như thể hiện bên ngoài? Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:18:18 AM +00:00

Lãi suất cho vay bất động sản của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam và hàm ý chính sách

Bài nghi n cứu nhằm tìm hiểu những khía cạnh liên quan đến việc định giá lãi suất cho vay của ngân hàng, cũng như các vấn đề xung quanh như thời hạn cho vay, tài sản đảm bảo, phí suất,... nhằm đưa ra những mặt còn hạn chế của thị trường, và gợi mở một số vấn đề về chính sách đối với các cơ quan quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:17:45 AM +00:00

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Bài viết Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam trình bày thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử kết hợp xem xét những yếu tố chưa bền vững để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ này tại các NHTM Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:10:15 AM +00:00

Giá trị thật của tiền tệ và những rủi ro

Bên cạnh sự hiệu quả trong giao dịch, thì hệ thống tiền tệ cũng tác động không nhỏ đến các cuộc khủng hoảng, thậm chí còn góp phần gây ra những sự sụp đổ kinh tế trên thế giới mà lịch sử đã ghi nhận. Tìm hiểu và nghiên cứu về sự hoạt động của hệ thống tiền tệ và những mặt trái tác động của nó lên nền kinh tế là điều cần thiết, để có thể hiểu rõ hơn những rủi ro mà nó đem lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:09:29 AM +00:00

Fintech và những cơ hội, thách thức đối với ngành Tài chính - Ngân hàng

Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang tạo ra nhiều thay đổi đối với ngành Tài chính - Ngân hàng. Fintech đang tái định hình ngành này thông qua việc cung ứng các giải pháp tài chính sáng tạo, có tính cạnh tranh cao, đe dọa đến thị phần và doanh thu của các định chế tài chính truyền thống (PwC, 2017). Bài viết này sẽ chỉ ra những cơ hội và thách thức mà Fintech tạo ra đối với ngành Tài chính - Ngân hàng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:09:03 AM +00:00

Fintech và crowdfunding - Xu hướng tài trợ mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

Bài viết thực hiện phân tích vai trò của nền tảng Crowdfundingtrong việc tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân tích thực trạng phát triển Crowdfunding tại Việt Nam đồng thời đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền tảng Crowdfunding ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:57 AM +00:00

Fintech - Xu hướng phát triển và những tác động tới hoạt động ngân hàng

Bài viết nhận định xu thế phát triển của Fintech trong thời gian tới và những tác động của nó tới các ngân hàng thương mại, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:08:51 AM +00:00

Đào tạo nhân lực ngành Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Bài viết nghiên cứu tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến hoạt động kinh doanh trong ngành tài chính – ngân hàng, nhận diện những yêu cầu về nhân lực ngành tài chính – ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, từ đó bàn luận về một số vấn đề đặt ra đối với đào tạo nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:05:11 AM +00:00

Đánh giá sự tác động các yếu tố tới nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam

Bài viết đã thực hiện ước lượng tác động của 11 yếu tố bao gồm các yếu tố vĩ mô và vi mô tới tỷ lệ nợ xấu các NHTM, đồng thời kết hợp với thực trạng xử lý nợ xấu ngân hàng để đưa ra các hàm ý chính sách cho hệ thống NHTM Việt Nam và các cơ quan quản lý như: Phối hợp thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải; giảm chi phí dự phòng rủi ro của các NHTM; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng... Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:04:12 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo phương pháp hiện đại

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại đã thu hút được rất nhiều nghiên cứu cả lý thuyết lẫn thực nghiệm ở các bối cảnh khác nhau, theo các cách tiếp cận khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dựa vào hiệu quả tính toán được, các ngân hàng có thể được sắp xếp vào các nhóm khác nhau. Hầu hết các ngân hàng có hiệu quả tăng dần trong khoảng thời gian nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:02:57 AM +00:00

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng

Ngành Ngân hàng với sự ra đời của hàng loạt công nghệ mới ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; đã và đang đem lại nhiều cơ hội cũng như thách thức cho ngành Ngân hàng tại Việt Nam. Bài viết này sẽ chỉ ra các cơ hội và thách thức mà hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể gặp phải trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:01:46 AM +00:00

Công nghệ số và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - Một khuôn khổ phân tích

Bài viết nêu ra các nền tảng phân tích dựa trên kinh tế học và tài chính giúp hiểu rõ hơn việc tại sao chuyển đổi số lại xảy ra trong ngành ngân hàng. Ví dụ về mô hình ngân hàng nền tảng trong bối cảnh công nghệ tài chính đang là một xu hướng nóng giúp minh họa các phân tích trước. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:01:32 AM +00:00

Cơ hội và thách thức trong xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Trong bài viết này chỉ trình bày xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên thế giới từ đó lý giải Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế chung cũng tận dụng xu hướng đó để phát triển ngân hàng điện tử. Phân tích những thuận lợi và những thách thức để ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời đề xuất một số giải pháp mang tính pháp lý để dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển an toàn và hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:00:35 AM +00:00

Các quan điểm về tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân: Xem xét tại một số quốc gia đang phát triển và thực tiễn tại Việt Nam

Bài viết tổng hợp các quan điểm về tiếp cận tín dụng nông nghiệp tại khu vực nông thôn ở Việt Nam và một số quốc gia đang phát triển, đồng thời phân tích tổng quan thị trường tín dụng nông thôn Việt Nam, đưa ra những đặc điểm của thị trường này và một số hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:57:16 AM +00:00

Áp dụng chuẩn mực Basel II trong hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Bài viết đã chỉ ra những khía cạnh của nội dung hiệp ước Basel II đã được áp dụng ở Việt Nam và phát hiện những hạn chế khó khăn trong trong áp dụng thực tiễn. Từ đó có những đề xuất phù hợp nhằm áp dụng chuẩn mực Basel II một cách có hiệu quả trong hoạt động thanh tra giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:53:59 AM +00:00

Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến hệ thống thông tin kế toán tại các Ngân hàng thương mại

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại các Ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các tài liệu kết hợp với phỏng vấn trực tiếp các đối tượng có liên quan của một số chi nhánh của NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 12:53:45 AM +00:00

Driven determinants to Indonesia sharia commercial banks performance: The important role of diversification strategy

This Study aims to analyze the role of income diversification and asset diversification on the sensitivity of the determinant of the Net Operating Margin (NOM) of Islamic Commercial Banks (ICB) in Indonesia. By using endogenous switching regression analysis techniques, the researcher assumes that the influence of the NOM’s determinant can be different when the bank has high diversification and low diversification.

10/19/2021 9:28:11 PM +00:00

Opportunities and challenges for developing digital banking services in Vietnam in the current period

The article focuses on analyzing the basic contents, the basic benefits of digital banking. At the same time, we also analyze the four most fundamental challenges of digital banking development in the world today. Some contacts with current practice in Vietnam and make recommendations.

10/19/2021 9:26:20 PM +00:00

Customer behaviour in using livebank service in digital transformation of banking industry in Vietnam

In the time of digital transformation, consumer behavior and expectations are ever-evolving, forcing banks to deeply understand behavior of customers. This paper applied the technology acceptance model (TAM) to examine factors that affect customer behavior in using LiveBank service in the Vietnamese market.

10/19/2021 9:19:26 PM +00:00

Digital banking in Vietnam: An application of the UTAUT model

Before the outbreak of information technology, the great benefits of digital banking services brought to banks, so Vietnamese commercial banks implemented this service. However, the number of Vietnamese people using digital banking services is not much or they use but mainly use payment money transfer services.

10/19/2021 9:06:43 PM +00:00

Tìm hiểu các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng Mobile banking – Mô hình UTAUT mở rộng với cảm nhận rủi ro và tính tin cậy

Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking (MB) bằng việc phân tích các dữ liệu được thu thập từ những khách hàng đã từng sử dụng MB tại thành phố Đà Nẵng. Dựa trên nền tảng lý thuyết qua các công trình nghiên cứu trước đây, khung nghiên cứu đã được phát triển thông qua việc mở rộng lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT bằng cách bổ sung yếu tố cảm nhận rủi ro và tính tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 4:08:19 PM +00:00

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh doanh ngoại hối năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

Đề thi kết thúc học phần môn Kinh doanh ngoại hối năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM được chia sẻ nhằm giúp các bạn sinh viên ôn tập, làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập có khả năng ra trong bài thi sắp tới. Cùng tham khảo và tải về đề thi này để ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra nhé! Chúc các bạn thi tốt!

10/18/2021 11:10:28 PM +00:00

Tìm hiểu nền tảng Contour và khả năng ứng dụng trong hoạt động tài trợ thương mại của ngân hàng thương mại

Mục tiêu của bài viết này là làm rõ khái niệm về Contour, phân tích hoạt động của nền tảng này, giới thiệu một số trường hợp ứng dụng trong ngành ngân hàng, chỉ ra lợi ích và thách thức khi gia nhập Contour.

10/18/2021 12:55:12 PM +00:00

Mô hình nhận diện gian lận trong báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Báo cáo tài chính nói chung, của ngân hàng nói riêng luôn có vai trò quan trọng đối với người sử dụng và hoạt động của thị trường. Gian lận trong báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ hoạt động của chính ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người sử dụng dịch vụ ngân hàng và thị trường tiền tệ.

10/18/2021 12:54:40 PM +00:00