Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Tiền điện tử và những ứng dụng trong thanh toán hiện đại

Mục đích của bài viết là làm rõ bản chất của tiền điện tử, tiền ảo, tiền thuật toán hay tiền kỹ thuật số; phương thức vận hành của các phương tiện đó trong lưu thông để bảo đảm sự hiệu quả, an toàn khi giao dịch, thanh toán.

3/18/2021 7:29:08 PM +00:00

Chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Bài viết này đánh giá những kết quả và hạn chế của chính sách hỗ trợ tín dụng đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong giai đoạn vừa qua; từ đó, đề xuất một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng.

3/18/2021 7:28:43 PM +00:00

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) xuất hiện từ những năm 40 của thế kỷ XX tại Mỹ, bắt đầu bằng dịch vụ thẻ thanh toán. Bài viết giới thiệu về thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử ở nước ta, những lợi ích, thành công cũng như những hạn chế, thời cơ, thách thức của nó đối với các ngân hàng thương mại.

3/18/2021 7:26:11 PM +00:00

Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2018-2019: Thực trạng và giải pháp

Bài viết nghiên cứu tổng quan kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2018-2019. Các ngân hàng có tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, nhưng các tỷ lệ an toàn vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản lý còn yếu, khả năng sinh lời chưa tương xứng với tiềm năng hoạt động. Bài viết đề xuất một số biện pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

3/18/2021 7:25:33 PM +00:00

Các đổi các mô hình cung tiền

Bài viết trao đổi về cung ứng tiền, tập trung vào định nghĩa các khái niệm về khối tiền, kiểm soát tiền cung ứng bằng các mô hình tạo tiền gửi và mô hình cung ứng tiền với hệ số nhân tiền. Qua đây, khái quát các hoạt động ảnh hưởng của NHTW, các NHTM và các thành viên tham gia khác đến tiền cung ứng như thế nào.

3/18/2021 7:23:57 PM +00:00

Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam

Nghiên cứu này sẽ đề cập đến những điểm yếu đó trên bình diện hệ thống và nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN), bao gồm các ngân hàng quốc doanh đã cổ phần, nhưng Nhà nước nắm giữ vốn với tỷ lệ khống chế.

3/18/2021 7:23:20 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 5: Chiến lược giá sản phẩm ngân hàng trình bày khái niệm và những đặc điểm khác biệt giữa định giá sản phẩm của ngân hàng với các sản phẩm thông thường khác; những căn cứ chủ yếu để xác định giá và quy trình định giá sản phẩm ngân hàng; phương pháp cơ bản để định giá và xây dựng chiến lược giá cho các sản phẩm ngân hàng.

3/18/2021 5:37:50 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng nghiên cứu đặc điểm sản phẩm ngân hàng ngân hàng – làm thể nào để tạo ra được sự khác biệt trong cung ứng và phân phối loại hình dịch vụ đặc thù này; hiểu được chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng và những giai đoạn cơ bản trong hoạt động phát triển sản phẩm mới của ngân hàng; nắm được nội dung cơ bản của chiến lược sản phẩm ngân hàng và những nhân tố ảnh hưởng đến nó.

3/18/2021 5:37:44 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đoàn Kim Thêu

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 3: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng để hiểu được thực chất của việc phân đoạn thị trường; các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường từ đó có thể lựa chọn được thị trường mục tiêu cho ngân hàng.

3/18/2021 5:37:37 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 2: Thị trường và môi trường marketing ngân hàng nghiên cứu môi trường kinh doanh – công việc đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định của hoạt động marketing ngân hàng nhằm xác định nhu cầu của thị trường và sự biến động của nó; các xu hướng kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng.

3/18/2021 5:37:30 PM +00:00

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đoàn Kim Thêu

Bài giảng Marketing ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về marketing ngân hàng trình bày khái niệm marketing ngân hàng; vai trò của marketing đối với ngân hàng; chức năng của bộ phận marketing trong ngân hàng; đặc điểm của marketing ngân hàng.

3/18/2021 5:37:23 PM +00:00

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản

Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại - Bài 3: Tài sản và quản lý tài sản giới thiệu tài sản, cơ cấu tài sản và phương pháp quản lý trong một Ngân hàng thương mại. Ngoài ra bài học cũng cung cấp cách thức đánh giá hiệu quả quản lý tài sản, các chỉ số cần thiết cho người học.

3/18/2021 5:32:43 PM +00:00

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Dự án phát triển

Bài giảng Ngân hàng phát triển – Bài 1: Dự án phát triển được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về tổng quan về dự án phát triển; khác nhau giữa dự án phát triển và dự án thương mại.

3/18/2021 5:28:00 PM +00:00

Tác động của chất lượng dịch vụ tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đo lường mức độ tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ tới năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại theo quan điểm tiếp cận của khách hàng. Giả thuyết ban đầu là có 5 thành phần chất lượng dịch vụ tác động đến năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ gồm: Độ tin cậy, yếu tố hữu hình, sự đảm bảo, mức độ đáp ứng, sự đồng cảm.

3/18/2021 5:25:01 PM +00:00

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng Sacombank có đáp án

Với Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng Sacombank có đáp án dưới đây sẽ giúp các bạn bạn ôn tập củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi vào ngân hàng sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo!

3/18/2021 4:56:42 PM +00:00

512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo 512 Câu trắc nghiệm thi vào ngân hàng BIDV có đáp án dưới đây để giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.

3/18/2021 4:55:57 PM +00:00

400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán có đáp án

Cùng tham khảo 400 Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán có đáp án dưới đây, tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.

3/18/2021 4:55:50 PM +00:00

320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án

Với mong muống giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn, TaiLieu.vn tổng hợp và chia sẽ 320 Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngân hàng có đáp án dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 4:55:43 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 2: Thẩm định tín dụng để nắm chi tiết nguồn thông tin về khách hàng; phân tích định tính; thẩm định tài chính doanh nghiệp; xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định dòng tiền trong phương án sản xuất kinh doanh.

3/18/2021 4:38:33 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 1: Tổng quan về tín dụng ngân hàng được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các nội dung đánh giá tổng quát được về hoạt động kinh doanh ngân hàng và nghiệp vụ tín dụng ngân hàng; liên hệ với thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại.

3/18/2021 4:38:27 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

Với mục tiêu giúp người học nắm chắc các kiến thức về thương mại quốc tế; tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 7: Tài trợ thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 4:04:24 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 6: Đầu tư tài chính, cho thuê tài chính và bảo lãnh ngân hàng được biên soạn hỗ trợ các bạn trong quá trình tìm hiểu kiến thức về đầu tư tài chính; cho thuê tài chính; bảo lãnh ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức

3/18/2021 4:04:18 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 5: Quy trình cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông tin đến các bạn những kiến thức về chính sách cho vay và quản lý rủi ro; tổ chức hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại; quy trình tín dụng.

3/18/2021 4:04:11 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 4: Cho vay khách hàng cá nhân trình bày khái niệm, đặc điểm, lợi ích; phân loại cho vay tiêu dùng; thẩm định cho vay tiêu dùng; định giá và hiện giá cho vay tiêu dùng; một số hình thức cho vay tiêu dùng.

3/18/2021 4:04:05 PM +00:00

Bài giảng Tín dụng ngân hàng: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tín dụng ngân hàng - Bài 3: Cho vay doanh nghiệp để nắm chi tiết các kiến thức về cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp; chiết khấu giấy tờ có giá; cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp; định giá tín dụng doanh nghiệp.

3/18/2021 4:03:58 PM +00:00

Huy động vốn nước ngoài thông qua chứng chỉ lưu ký kinh nghiệm của doanh nghiệp Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Bài viết, thông qua phân tích thực trạng huy động vốn DR của các doanh nghiệp Trung Quốc, chỉ ra rằng khung pháp lý hoàn thiện, hỗ trợ phát hành và hướng dẫn phát hành DR, cũng như sự chủ động của tổ chức phát hành trong việc đáp ứng điều kiện phát hành và giao dịch trên thị trường quốc tế đóng vai trò quyết định tới mức độ thành công của kênh huy động vốn này.

3/18/2021 11:23:19 AM +00:00

Các phương pháp xây dựng chỉ số điều kiện tài chính quốc gia và vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập tài chính

Bài viết tổng quan hai phương pháp xây dựng chỉ số điều kiện tài chính (FCI hay chỉ số DFC), gồm phương pháp tổng có trọng số và phương pháp phân tích thành phần chính, từ đó đặt ra các vấn đề đối với Việt Nam về lựa chọn phương pháp xây dựng chỉ số, thu thập số liệu, lựa chọn khu vực xây dựng chỉ số, và lựa chọn biến đưa vào chỉ số.

3/18/2021 11:23:11 AM +00:00

Vai trò của tỷ giá hối đoái thực đa phương trong điều hành kinh tế vĩ mô và một số hàm ý chính sách

Nghiên cứu thực hiện đánh giá thực trạng điều hành tỷ giá của Việt Nam, ước lượng REER trong giai đoạn 2000 - 2019 và phân tích vai trò của REER trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô qua các nghiên cứu thực nghiệm và phương pháp mô hình hóa (mô phỏng tác động bằng mô hình kinh tế lượng toàn cầu NIGEM2).

3/18/2021 11:23:04 AM +00:00

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của thu nhập các dịch vụ ngoài lãi đến khả năng sinh lợi của ngân hàng với các chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA); lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA); thu nhập lãi cận biên (NIM) qua mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, GMM.

3/18/2021 11:22:57 AM +00:00

Nhận diện rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp

Bài viết tổng hợp các tình huống rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài và tín dụng quốc tế. Đây cũng được xem là cơ sở cho việc thiết lập khung quản trị và sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp.

3/18/2021 11:22:50 AM +00:00