Tài liệu miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Ngân hàng - Tín dụng

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lào

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Lào. Các tác giả sử dụng dữ liệu điều tra của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018 với khoảng 300 quan sát và áp dụng mô hình hồi quy Probit.

10/4/2021 1:43:10 AM +00:00

Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số: Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Trung Quốc

Bài viết tiến hành phân tích các cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Trung Quốc khi PBOC phát hành và vận hành DCEP. Kết quả phân tích cho thấy DCEP giúp cải thiện sự thuận tiện trong thanh toán hàng ngày, giảm chi phí quản lý tiền giấy của ngân hàng, hỗ trợ Chính phủ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế, tăng cường sự ổn định tài chính, cải thiện hiệu quả của chính sách tiền tệ cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghệ và tiến bộ xã hội.

10/4/2021 1:41:40 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân thông qua mô hình logit đa thức hỗn hợp

Trong nghiên cứu này, mô hình logit đa thức hỗn hợp (MMLM) được vận dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng khi lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn 400 khách hàng cá nhân đã và đang vay tiêu dùng tại 4 ngân hàng thương mại.

10/4/2021 1:40:56 AM +00:00

Tác động của ấn tượng thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng: Nghiên cứu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, chi nhánh Đồng Nai

Bài viết tập trung trình bày nghiên cứu về các tác động của ấn tượng thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng tại TPBank chi nhánh Đồng Nai được xem là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

10/4/2021 1:40:49 AM +00:00

Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2020-2025

Mục đích chính của nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Đồng Nai trong giai đoạn 2020-2025. Nghiên cứu được thực hiện chính trên phương pháp nghiên cứu định lượng.

10/4/2021 1:40:35 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ E-Banking, nhằm phát triển dịch vụ E-Banking trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 432 khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ E-Banking của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

10/4/2021 1:40:20 AM +00:00

Cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiếp cận bằng phương pháp Lasso

Nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của cạnh tranh đối với hiệu quả hoạt động của 27 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018. Nghiên cứu sử dụng hồi quy bằng phương pháp LASSO và kết quả cho thấy cạnh tranh, đa dạng hóa và tài sản ngân hàng có mối quan hệ tích cực với hiệu quả hoạt động; Trong khi có một mối quan hệ tiêu cực giữa thị phần và hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị sẽ giúp các nhà quản lý điều hành hoạt động của NHTM đạt hiệu quả cao nhất.

10/4/2021 1:40:13 AM +00:00

Tác động của đa dạng hóa Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu của 26 ngân hàng thương mại của Việt Nam với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng về sự đa dạng trong Hội đồng quản trị và khoảng cách giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chair) với Tổng giám đốc (CEO) đến rủi ro của các Ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2007-2017.

10/3/2021 4:29:18 PM +00:00

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, giá trị nhận được, niềm tin, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng

Nghiên cứu này tập trung xác định mối quan hệ giữa các nhân tố Chất lượng dịch vụ, Hình ảnh thương hiệu, Giá trị nhận được, Niềm tin, Sự hài lòng và Lòng trung thành của khách hàng cá nhân trong ngành ngân hàng.

10/3/2021 4:28:30 PM +00:00

Rủi ro và thách thức an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định tính thông qua 10 cuộc phỏng vấn chuyên sâu và ứng dụng phần mềm NVIVO để phân tích nội dung phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu nhằm giúp cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng online và các nhà quản lý ngân hàng thấy rõ vấn đề an ninh mạng.

10/3/2021 4:27:40 PM +00:00

Mobile credit and performance: Experience and lessons from micro and small enterprises in Kenya

The study was to determine the effect of accessibility, the effect of the cost, the effect of mobile credit loan amount and the effect of regulation on performance of micro and small enterprises. The study was anchored on various theories of Resource based view, Dynamic capabilities, Diffusion of technology, Credit rationing, and the asymmetry of information.

10/3/2021 9:00:08 AM +00:00

Firm funding and investment under bank credit control policy: Evidence from China

The paper is organized as follows. Section 2 presents the policy shock background and literature review. Section 3 describes data sources, empirical strategies, and analytical results. Section 4 addresses two identification concerns and presents a placebo test. Section 5 summarizes key findings of this research, discusses policy implications, and points out possible future research directions.

10/3/2021 8:59:46 AM +00:00

Measuring market risk of commercial banks implementing VaR with historical simulation approach

This paper attempts to picture the impact of the market risk of ten commercial banks located in Bangladesh with the help of a non-parametric model known as the Historical Simulation Approach over the course of eight years.

10/3/2021 8:59:33 AM +00:00

Nonlinear interactions and volatility spillovers between stock and foreign exchange markets: The stvec-stgarch-DCC approach

This study aims to investigate the interactions, volatility spillovers and smooth transition effects between stock and foreign exchange markets in emerging versus developed countries by the Smooth Transition Vector Error Correction-Smooth Transition GARCH with Dynamic Conditional Correlation model (STVESTGARCH-DCC). The empirical results yield several findings. Firstly, boom stock markets in emerging countries will trigger their domestic currency appreciation, while prosperous stock markets in developed countries result in currency depreciation.

10/3/2021 8:59:14 AM +00:00

Factors affecting the development policies of digital deposit accounts for the bank in Taiwan

Banks' digitalization is a future trend and a national financial technology policy. This research aims to study which factors will affect digital accounts' promotion by digital banking. Specifically, we apply the Pearson product-moment correlation (PPMC) to analyze the relationship between variables.

10/3/2021 8:59:01 AM +00:00

Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng khách hàng doanh nghiệp - Trường hợp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Dương

Bài viết nghiên cứu này nhằm tìm kiếm các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng dành cho các khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tỉnh Bình Dương (Agribank Bình Dương). Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến tính đa biến, dữ liệu thu thập từ 204 khách hàng là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

10/3/2021 12:29:48 AM +00:00

Mô hình định lượng đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng ứng dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại

Bài viết tìm hiểu khung lý thuyết của mô hình định lượng; kết quả ứng dụng với một nghiên cứu thí điểm và gợi ý chính sách, giải pháp mở rộng ứng dụng cho hệ thống ngân hàng.

10/2/2021 7:30:53 AM +00:00

Hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính của Việt Nam năm 2016 và dự báo 2017

Bài viết đề cập và bình luận một số diễn biến quan trọng về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính trong năm 2016, trên cơ sở đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần duy trì sự ổn định và tận dụng những cơ hội thuận lợi, thúc đẩy phát triển của nền kinh tế trong năm 2017.

5/22/2021 5:49:14 AM +00:00

Báo cáo ngân sách của Chính phủ Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nội dung của bài viết này tìm hiểu hệ thống ngân sách vốn và ngân sách hoạt động của Chính phủ Mỹ là cần thiết cho quá trình thiết lập báo cáo ngân sách của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

5/22/2021 4:41:03 AM +00:00

Thực trạng rủi ro hệ thống tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết dựa trên tổng hợp dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức, nhóm tác giả phân tích thực trạng rủi ro hệ thống tại ngân hàng thương mại Việt Nam, giai đoạn 2009- 2019, thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu tín dụng, đòn bẩy tài chính và khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm quản lý rủi ro hệ thống trong khu vực ngân hàng.

5/22/2021 3:06:03 AM +00:00

Một số kĩ thuật học máy cho chấm điểm tín dụng

Bài viết đưa ra một số kỹ thuật học máy cho chấm điểm tín dụng đã và đang được các tổ chức tài chính và ngân hàng sử dụng; đưa ra kết quả thử nghiệm các kỹ thuật học máy trên bộ dữ liệu Kaggle- bộ dữ liệu miễn phí cho nghiên cứu về khoa học dữ liệu, từ đó đánh giá hiệu suất phân loại của các kỹ thuật học máy này. Qua đánh giá thì các thuật toán về học sâu cho kết quả khá tốt và cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.

5/22/2021 3:05:57 AM +00:00

Đề xuất chính sách quản lý kiều hối trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Bài viết nghiên cứu dựa trên số liệu thống kê từ Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, phân tích thực trạng chính sách quản lý kiều hối ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp về chính sách quản lý, nhằm tăng nguồn kiều hối cũng như tạo thuận lợi để tiếp tục thu hút kiều hối gửi về nước.

5/22/2021 3:05:44 AM +00:00

Ảnh hưởng của vốn chủ sở hữu đến tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tác động của vốn chủ sở hữu đến tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006–2018.

5/21/2021 10:02:01 PM +00:00

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Ngành: Tài chính ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh viên Khối ngành Tài chính ngân hàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm 9 chương được trình bày như sau: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay dài hạn khách hàng doanh nghiệp; Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân; Nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá; Nghiệp vụ cho thuê tài chính; Nghiệp vụ bảo lãnh; Nghiệp vụ bao thanh toán; Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu.

5/21/2021 9:39:38 PM +00:00

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Tài chính Ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 được tóm tắt lại các nội dung cơ bản theo chương trình môn học bậc Cao đẳng; là tài liệu cần thiết cho học sinh sinh ngành Tài chính ngân hàng, đáp ứng chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung giáo trình gồm có 7 chương được trình bày như sau: Tổ chức tài chính doanh nghiệp; Thời giá tiền tệ; Giá sử dụng vốn; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp;...

5/21/2021 9:37:20 PM +00:00

Giáo trình Thanh toán quốc tế (Nghề: Tài chính Ngân hàng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Giáo trình Thanh toán quốc tế bao gồm 6 chương được trình bày cụ thể như sau: Các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng ngoại thương; Tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; Các công cụ thanh toán quốc tế sử dụng trong ngoại thương; Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dựng trong ngoại thương; Các phương thức thanh toán quốc tế kèm chứng từ thương mại và phi thương mại sử dụng trong ngoại thương; Bộ chứng từ của thanh toán quốc tế.

5/21/2021 9:36:51 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 13: Công ty bảo hiểm. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Bản chất của bảo hiểm, các chức năng của công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (PC), định giá và đánh giá hoạt động của một công ty bảo hiểm, qũy hưu trí.

5/21/2021 9:00:51 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 12: Ngân hàng thương mại. Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản như: Khái quát về ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại, quản lý nhà nước với ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:42 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 11: Các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất

Chương này trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất như: Hợp đồng hoán đổi lãi suất (swap lãi suất), trần lãi suất, sàn lãi suất, kết hợp trần - sàn lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:33 PM +00:00

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn

Bài giảng Định chế tài chính - Chương 10: Thị trường quyền chọn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái quát về thị trường quyền chọn, đầu cơ và phòng ngừa rủi ro với quyền chọn cổ phiếu, phí quyền chọn, quyền chọn hợp đồng tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/21/2021 9:00:25 PM +00:00