Tài liệu miễn phí Tài Chính - Ngân Hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài Chính - Ngân Hàng:Ngân hàng - Tín dụng, Kế toán - Kiểm toán, Đầu tư Bất động sản, Quỹ đầu tư, Đầu tư Chứng khoán, Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Giáo dục học, Kinh tế học, Quản trị kinh doanh

Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu

 Bài giảng "Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán phát hành cổ phiếu, kế toán cổ phiếu quỹ, kế toán chia nhỏ cổ phiếu, kế toán trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu, kế toán chi phí phát hành cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:48 AM +00:00

Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 4: Master Page

ASP.Net 2.0 cung cấp một cách đơn giản để tạo trang template làm nền tảng cho bất kỳ trang web nào trong website. Các template này gọi là Master Page. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Master Page. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:41 AM +00:00

Bài giảng Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả họat động kinh doanh

Bài giảng Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp cho người đọc các kiến thức: Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:31 AM +00:00

Bài giảng Các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài

Bài giảng Các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các chiến lược kinh doanh tiêu biểu, xác định các áp lực chính, bốn chiến lược trong kinh doanh quốc tế, tình huống Co.opMart. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:57:05 AM +00:00

Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân

Bài giảng Thuế thu nhập cá nhân được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân; phạm vi chịu thuế thu nhập cá nhân; thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; biểu thuế thu nhập cá nhân; kỳ tính thuế thu nhập cá nhân và một số nội dung khác.

8/30/2018 4:56:59 AM +00:00

Bài giảng Chương 13: Nguồn tài trợ dài hạn - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Nguồn tài trợ bên trong công ty lợi nhuận giữ lại, nguồn tài trợ bên ngoài là những nội dung chính trong bài giảng chương 13 Nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:53:00 AM +00:00

Đề tài tiểu luận: Tìm hiểu về hoạt động Marketing của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank

Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đề tài tiểu luận "Tìm hiểu về hoạt động Marketing của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank" giới thiệu đến các bạn về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, hoạt động Marketing của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, đánh giá hoạt động Marketing của Vietcombank với đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.  

8/30/2018 4:50:40 AM +00:00

Tập san Maritime Bank số 18 tháng 7 năm 2013

Tập san Maritime Bank số 18 tháng 7 năm 2013 gồm các chuyện mục sau: tin tức và sự kiện, chuyên mục thể thao, chuyên đề, đồng nghiệp trong mắt tôi, dấu ấn, bản tin thẻ tín dụng, khám phá và trải nghiệm, tản mạn, bản tin ưu đãi, phân tích và nhận định, hỏi nhanh đáp gọn, tác phẩm, góc đời sống, thư giãn.

8/30/2018 4:45:19 AM +00:00

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp, trình bày các nội dung: tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp, nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp, nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp, mô hình nguồn tài trợ của doanh nghiệp. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng.

8/30/2018 4:31:47 AM +00:00

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 4

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo ( cuối năm, cuối quí). Bảng cân đối được xem như một bức ảnh chụp tình hình tài chính của doanh nghiệp

8/30/2018 4:08:46 AM +00:00

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 5

Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

8/30/2018 4:08:46 AM +00:00

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 6

Khả năng thanh toán là khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ . Khả năng thanh toán ngắn hạn được đo lường bằng tỷ lệ giữa tài sản có tính thanh khoản cao với nợ ngắn hạn. Tài sản thanh khoản cao là loại tài sản có thể chuyển thành tiền nhanh chóng mà giá không bị giảm

8/30/2018 4:08:46 AM +00:00

2010 Overview of Financing: Small Business BC

Arlington strives to create an environment that enables educational opportunities to flourish. We are committed to working with those that provide quality public and private education as well as a variety of higher education opportunities. Work, this coming year, will involve aligning the City’s educational efforts with the Arlington Independent School District’s new strategic plan. The Library system is taking the lead on a Kindergarten through 12th Grade Program that provides on-line tutoring and replacement materials in our Children’s Collection for $121,450. Also, additional software is funded for computer literacy classes. A program to advocate at the state...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

BUSINESS AND LAW POSTGRADUATE 2013

Four of the top-10 ranked problems in the survey are tax related. In total, the survey lists nine tax-related questions including federal and state taxes on business income, property taxes, tax complexity and frequent changes in federal tax laws and rules (Chart 2). If combined into one problem, the ranking would likely be different. NFIB’s Small Business Economic Trends ranked the overall burden of a generic “taxes” above the cost of insurance as the number one problem for a large portion of the last decade. “Federal Taxes on Business Income” ranks 3rd, up from 5th in 2004. Income taxes remain...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

Postgraduate courses 2013

“Tax Complexity,” a new problem in the 2008 Problems and Priorities, ranks 5th among the survey’s 75 business issues, between federal and state taxes on business income as a busi- ness problem. It is a critical problem for 23 percent of business owners. Tax complexity has reached a point where 88 percent of small business owners opt to pay a tax preparer or ac- countant to do their federal tax returns on business income (NFIB’s Tax Complexity and the IRS poll). “Unreasonable Government Regulations” ranks 6th in 2008, up from its 9th position in 2004. The problem is critical for 21 percent...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

A Practical Guide to Business Continuity & Disaster Recovery with VMware Infrastructure

The 74th ranked problem in this survey is “Access to High-Speed Internet.” The sup- posed technology gap, the lack of access to broadband in rural areas and by lower income groups, does not appear to be a problem for small business owners. Eighty-two (82) percent of them have high-speed Internet according to NFIB’s IT Issues poll. The issue does not appear to be access for most of the remainder. Small business finance is an issue of particular interest to policymakers and the media due to recent turmoil in the banking industry. Yet, this survey shows small business owners are largely unaffected...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

PRIVACY & FREE SPEECH: IT'S GOOD FOR BUSINESS

A new problem in 2008, “Undocumented Workers (Illegal Aliens)” ranks 70th and is a critical issue for 11 percent of small business owners. Despite strong and diverse opinions on this issue and the extensive press coverage on it, undocumented workers are not a top-of- the-line issue for small business people in their business ownership capacity. The principle reason for concern is the problems that arise from unfair competition by those hiring illegal immigrants. Such competition apparently is not a pressing issue for many. However, should punitive sanctions be levied on small business owners making good-faith hiring efforts, the level of concern...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

SMALL BUSINESS PROBLEMS & PRIORITIES

“Competition From Internet Businesses” ranks 69th out of 75 problems, up from its 73rd ranking in 2004 when the problem was introduced into the survey. Only 5 percent of survey respondents regard the problem as critical. E-commerce now accounts for slightly less than 4 percent of all retail sales. Much of it is confined to a few sectors of the economy dominated by large firms including travel, booksellers, and financial institutions. But that does not mean the situation is permanent as the business owners on eBay may create just as much competition for traditional bricks and mortar small businesses as...

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

3 Year Business Plan 2010-2013: State Board of equalization

Business owners generally agree on the severity of several operating cost areas. “Tele- phone Costs and Services” and “Electricity Costs (Rates)” are illustrative. “Cost of Supplies/ Inventories” is also an operating cost on which there is general agreement among owners across all sub-groups. Another operating cost on which there is substantial consensus, the “Cost of Energy, Except Electricity,” which ranks 8th in agreement. Note, these costs are common to all businesses. They all pay for telephones, energy, and supplies. When those costs rise they affect all and in about the same manner. “Projecting Future Sales Changes” is another area of generally high consensus....

8/30/2018 2:22:57 AM +00:00

I MMIGRANT S MALL B USINESS OWNERS: A S IGNIFICANT AND G ROWING PART OF THE E CONOMY

Variations in the number of SMEs reflect changes in the structure as well as the ownership of business and industry in general. Much of the increase in SME registrations in the EU in the 1990s reflected the downsizing and restructuring of large companies. Previously ‘internalised’ services and processes were moved out of companies focusing on their ‘core’ business. Similarly, in transition economies, privatisation and restructuring have led to the creation of new small firms. Therefore, small enterprise development policy is closely linked to policies relating to privatisation, restructuring of industries and new models of organising production and commercial activity, such as supply chains and cluster development...

8/30/2018 2:22:56 AM +00:00

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG

Nhu cầu bất động sản vẫn ở mức cao Thực hiện mục tiêu phát triển ngành công nghiệp đến năm 2020 và phục vụ nhu cầu bất động sản vẫn đang trong t ình trạng cung không đủ cầu, giải quyết t ình trạng thiếu hụt nhà ở và văn phòng cho thuê, chính phủ đã có các kế hoạch khuyến khích, mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản cho các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, thị trường...

8/30/2018 2:18:42 AM +00:00

Guidelines on Managing Interest Rate Risk in the Banking Book

The emphasis that firms in all three sectors are placing on risk management and risk measurement issues is encouraging. This should result in stronger and better managed firms. The ability to improve risk quantification can provide important tools for assessing risk/return trade-offs and encourage sound risk management practices. However, firms need to understand the limitations of such methodologies and should supplement these where necessary, for example through stress testing. As firms become active participants in new markets and take on new types of risks, it is important that appropriate policies and procedures be put into place to measure and manage...

8/30/2018 2:14:35 AM +00:00

Report of the Sub-Committee of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India to Study Issues and Concerns in the MFI Sector

The Joint Forum supports continued efforts by firms to further develop such methodologies in spite of the difficulties associated with both the need to reconcile differing time horizons for risk assessment and the measurement of diversification benefits. However, it should be noted the potential for excessive optimism when making simplifying assumptions in the calculation of risk measures that span multiple categories of risk. In the absence of precise data, it may be tempting for firms to assume significant amounts of diversification benefits, rather than take a conservative approach. Firms should therefore evaluate such simplifying assumptions carefully, particularly their potential validity...

8/30/2018 2:14:35 AM +00:00

Business Savings Bank Accounts Fees and Charges

The staff’s investigation of the 9/11 plot built on the extensive investigations conducted by the U.S. government, particularly the FBI. The government thoroughly examined the plot’s financial transactions, and the Commission staff had neither the need nor the resources to duplicate that work. Rather, the staff independently assessed the earlier investigation. We had access to the actual evidence of the plotters’ financial transactions, including U.S. and foreign bank account statements, fund transfer records, and other financial records. We also had access to the FBI’s extensive work product, including analyses, financial spreadsheets and timelines, and relevant summaries of interviews with witnesses,...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

Deutsche Bank at a Glance

Furthermore, a concrete assessment of the impact of the proposal cannot yet be carried out by financial institutions until the concrete proposals are made. For the time being the recommendations lack the sufficient clarity or precision to understand the eventual effects that can stem from the implementation of the proposals. Therefore, the ESBG supports the European Commission’s intent to carefully consider the possible impact (with an appropriate and independent cost-benefit analysis) that the implementation of these recommendations might have on the banking industry and the European economy before endorsing them or proposing any legal reform....

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

Capital Policy of German Savings Banks – A Survey

We are also concerned with the inclusion of market making activities within the ring-fence: market making activities provide a service for companies that need to hedge risk arising from their business activities. Furthermore, these activities provide services for governments issuing sovereign debt and banks issuing senior debt including covered bonds issued in order to fund lending to the real economy. Due to the difficulty of carrying out this definition, the Liikanen Group has opted to place into the ring-fence all the market making activities. This decision could lead to a negative impact for the European banking industry...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

Finanzgruppe Deutscher Sparkassen- und Giroverband: Inside the Savings Banks Finance Group

The report presents an interesting analysis concluding that there are entities within all business models that have failed during the crisis. The ESBG is of the opinion that although institutions from different natures and business models have suffered the effects of the crisis, generally speaking, the savings and retail banks’ business model has not engaged in those excessive risk taking practices– often in trading highly-complex instruments coupled with excessive reliance on short-term funding in the run-up to the financial crisis – that according to the Liikanen Report have been in the root of the financial crisis. Therefore, we consider that...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

In Their Own Language…Education for All

Moreover, we believe that the measures taken should be flexible enough to be compatible with all types of banking models, including universal banking and the savings and retail banks’ business model. The ESBG welcomes the recognition of the universal banking model. However, the ESBG also states that every financial system has its own particular characteristics; there are diverse banking structural models and practices within the EU which need to be fully respected. Applying the same banking model - the ‘one size fits all’ approach - across the EU could result in a lack of flexibility and...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

24,185 OUTLETS - The number of JApAN pOST BANk outlets in Japan

The ring-fencing model may make the universal bank riskier (in relation to total risk capital in the group) and less effective since the group’s ability to take benefit from diversified risks and internal synergies is reduced. Additionally the ring-fence approach would probably increase the capital needed within a banking group subject to the ring- fence, not least because the trading entity will need a high capital cushion in order to be able to attract funds. More capital may compensate for the higher risk level, but the capital will be used in a less efficient...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00

SAVINGS BANKS ACADEMIC AWARD 2012: An Initiative of the European Savings Banks Group

The Liikanen Report has opted for not providing any definition of proprietary trading or market making activities, which is the most sensitive issue when prescribing a mandatory separation. The ESBG is of the opinion that ring-fencing market making activities will substantially harm the liquidity of markets since banks will get incentives for winding down these activities. This will harm all markets also thosewith medium to low liquidity – especially for instance the secondary bond market, but also exchange traded funds, or investment certificates, which becomes even more harmful in...

8/30/2018 2:10:37 AM +00:00