Xem mẫu

  1. Xử lý tình huống trong đấu thầu Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ban chuyên môn của huyện, Ban QLDA Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Ban QLDA, phòng ban chuyên môn của huyện (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) báo cáo chủ tịch UBND huyện 1. hoặc người được uỷ quyền về tình huống trong đấu thầu cần được xử lý. Chủ tịch UBND huyện hoặc người được uỷ quyền quyết 2. định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo của Chủ đầu tư và các tài liệu có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn