Xem mẫu

  1. Xóa n những file b backup sau khi cài SP u P1. Sau khi cài SP1, Vista sẽ giữ lại 1 bản b V ữ backup cho những da bản gốc ( phòng o ata c trường hợp bạn ko dùng SP1 nữa thì n sẽ phục h lại cho bạn). Nếu bạn hài lòn o 1 nó hồi ng với bản SP1 này th ko có lý do gì mà b phải mất 600-800 MB để giữ mấy cái hì bạn ữ backup này cả. Bạn làm theo các bước sau: m b Mở Com mmand Pro ompt lên (WWinkey + R gõ vsp1 R), 1cln.exe rồi enter > y . i Lưu ý: s khi làm cái này th bạn ko t gỡ SP1 nữa sau m hì thể