Xem mẫu

  1. Xoá ghi nợ tiền sử dụng đất Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận –huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất toạ lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: ghi nhận trên trang 4 giấy chứng nhận. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế quận – huyện, thành phố Hồ Chí Minh. Bước 3 : Người sử dụng đất nộp bản photocopy biên lai nộp tiền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ 2. Bước 2 sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để người nộp làm lại
  3. Tên bước Mô tả bước hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 3. Bước 3 quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị nộp tiền sử dụng đất ghi nợ theo mẫu (02 bản chính) 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính và 01 bản chụp) 3. Biên lai nộp tiền sử dụng đất (01 bản chụp) Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị nộp tiền sử dụng đất ghi Công văn số 4599/HD-LS ngày 1. nợ 1... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn