Xem mẫu

  1. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường nơi nhà đất tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí chứng nhận đăng ký 15.000 Quyết định số 63/2008/QĐ- 1. biến động về đất đai đồng/lần UBND... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng nhận đăng ký lên trang bổ sung của giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định . Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng 2. Bước 2 tuần và buổi sáng thứ bảy) Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho
  3. Tên bước Mô tả bước người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, số 47 đường Lê 3. Bước 3 Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hợp đồng chấm dứt góp vốn Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ; giấy chứng 2. nhận quyền sở hữu công trình hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây (01 bản chính và 01 bản sao có chứng thực) Số bộ hồ sơ:
  4. 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn