Xem mẫu

  1. Xét hưởng chế độ chính sách đối với Hội viên Hội Cựu chiến binh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường, Hội Cựu chiến binh phường nơi cư trú. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện:
  2. Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản đề nghị Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Ủy ban nhân dân phường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban nhân dân phường nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính từ thứ 2. Bước 2 hai đến thứ sáu hàng tuần). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường hoàn thiện hồ sơ
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ về Sở 3. Bước 3 Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết. Ủy ban nhân dân phường nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức, số 43 Nguyễn Văn Bá, 4. Bước 4 phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân hoặc thân nhân cựu chiến binh từ trần làm bản khai đề nghị 1. (kèm theo giấy chứng tử 02 bản sao). Công văn đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế hoặc chế độ mai táng phí của 2. Ủy ban nhân dân phường kèm theo danh sách đề nghị của Hội Cựu chiến binh phường
  4. Thành phần hồ sơ 3. Bản sao hộ khẩu thường trú (có sao y bản chính). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân Thông tư số 1. cựu chiến binh từ trần (mẫu số 1a, 1b) 10/2007/TTLT-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn