Xem mẫu

  1. Xem thông tin nạp hệ điều hành khi khởi động Để dễ dàng hơn cho việc phát hiện lỗi khi nạp hệ điều hành (boot), tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xem hệ điều hành làm những gì trong quá trình nạp hệ thống.Sau khi làm xong thì một màn hình với thông tin nạp hệ thống sẽ thay thế cho thanh chờ màu xanh lúc bình thường. Cách thực hiện: - Chạy msconfig từ trình đơn Start - Chọn Continue khi có thông báo UAC - Chọn thẻ Boot
  2. - Bạn đánh dấu vào 2 mục là OS boot information và Make all boot settings permanent
  3. - Chọn Yes khi có thông báo xác nhận - Đóng msconfig và khởi động lại máy để thấy tác dụng - Chúc các bạn thành công
nguon tai.lieu . vn