Xem mẫu

  1. Xây dựng thương hiệu cho một tên miền
  2. Thương hiệu là một cái tên, một khẩu hiệu, một biểu tượng hay một bản thiết kế dễ nhận dạng nhằm đại diện hợp pháp cho một công ty hay cho những sản phẩm và dịch vụ của chúng. Tên miền của bạn, một từ hoặc cụm từ xác định trang web của bạn (ví dụ như Allbusiness.com) sẽ đóng vai trò như một thương hiệu nếu bạn sử dụng chúng cho mục đích thương mại hoặc bạn thông báo cho Cục quản lý bằng phát minh về mục đích thương mại của tên miền, nếu như bạn đang ở Hoa Kỳ. Mặc dù không cần phải đăng ký qua hệ thông đăng ký liên bang để xây dựng hoặc sử dụng một thương hiệu, nhưng tốt hơn hết là bạn nên làm như vậy khi xây dựng thương hiệu cho một tên miền. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp nên sử dụng tên mìền để bán hàng hóa, dịch vụ để bảo vệ tên miền mà mình đã đăng ký, ngay cả khi tên miền của doanh nghiệp bị ăn trộm bởi một công ty khác. Nói cách khác, chỉ duy trì tên miền không thôi thì vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, rất thuận lợi cho bạn vì việc đăng ký thương hiệu cho một tên miền cũng khá dễ dàng.Tiến hành khảo sát các thương hiệu khác trước khi bạn đăng ký thương hiệu
  3. cho một tên miền, bạn nên tiến hành khảo sát các thương hiệu khác xem có thương hiệu nào bị trùng với cái của bạn hay không. Nếu như Cục quản lý sáng chế và thương hiệu(PTO) từ chối cấp thương hiệu cho bạn vì nó đang tồn tại, bạn vẫn phải trả chi phí đăng ký cho chính quyền. Bạn có thể thực hiện việc khảo sát này trên trang web của PTO, hay bạn cũng có thể thuê người khác làm việc này. Chú ý: Việc thực hiện kiểm tra xem thương hiệu tên miền của bạn xem có trùng lặp với một thương hiệu đang tồn tại nào đó hay không thực sự rất quan trọng, bởi vì nhà đăng ký tên miền sẽ không phải làm phần việc này. Nó sẽ đảm bảo rằng thương hiệu của bạn không trùng lặp với các thương hiệu khác. Bạn cần biết rằng nếu có xảy ra sự trùng lặp về thương hiệu thì bạn sẽ mất thương hiệu này khi người đang sở hữu nó đưa vụ việc ra pháp luật. Điền vào bản đăng ký: Có ba cách xin đăng ký thương hiệu tại Hoa Kỳ; đầu tiên là những người đã sử dụng “dấu hiệu”( sau khi đăng ký hoàn tất, dấu hiệu sẽ trở thành thương hiệu) này cho mục đích thương mại; thứ hai là cho những người có ý định sử dụng chúng cho mục đích thương mại; và cuối cùng là cho những người sống ở quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ nhưng đã đăng ký thương hiệu tại quốc gia sở tại.
  4. Bạn có thể điền vào bất cứ mẫu đơn nào ứng với phân lọai đã nói trên đây mà bạn cảm thấy phù hợp nhất. Sau khi hoàn tất một cách trọn vẹn, bạn có thể nộp nó qua Hệ thống đệ trình thương hiệu bằng điện tử của PTO Hoa Kỳ. Bạn cũng đồng thời phải nộp bản thiết kế các “dấu hiệu” trên một tờ giáy khác và trả phí nộp đơn. Bạn cũng phải cung cấp 3 mẫu cho mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ và bạn kinh doanh nếu như bạn nộp đơn đăng ký theo kiểu những người đã sử dụng “dấu hiệu “này cho mục đích thương mại. Sau khi nhận được đơn xin phép chừng 4 tháng, PTO sẽ xem xét và quyết định xem có thể đăng ký thương hiệu cho những dấu hiệu mà bạn đã nộp hay không. Bảo vệ thương hiệu của bạn: để thông báo về quyền sở hữu thương hiệu của bạn, bạn có thể sử dụng biểu tượng TM cho sản phẩm hàng hóa và SM cho sản phẩm dịch vụ. Để sử dụng các biểu tượng này, bạn không phải đăng ký. Một khi thương hiệu của bạn được đăng ký thành công tại PTO, bạn có thể sử dụng những biểu tượng này.Thương hiệu sau khi đăng ký tại chính quyền liên bang sẽ được bảo vệ trong vòng 10 năm và bạn sẽ được đăng ký lại trong vòng 10 năm tiếp theo. Khoảng giữa năm thứ năm và thứ sáu của lần đăng ký đầu tiên, bạn
  5. phải làm một bản khai để tiếp tục đăng ký. Nêu bạn không khai báo, việc đăng ký sẽ bị hủy bỏ. Bản quyền thương hiệu của bạn có thể tồn tại và bạn có thể sử dụng chúng để xác định hàng hóa và dịch vụ của mình mãi mãi nếu bạn tuân thủ những bước trên đây .
nguon tai.lieu . vn