Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

 • 30/08/2018 01:08:45
 • 67 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trong bối cảnh xã hội hiện nay thì xây dựng các nhóm làm việc hiệu quả là rất cần thiết để nâng hiệu quả làm việc, tăng khả năng cạnh tranh và giảm thiểu các nguy cơ rủi ro có thể xẩy ra. Tuy vậy, trong những trường hợp nhất định thì làm việc độc lập ở từng cá nhân lại có hiệu quả cao hơn.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 13.16 M, số trang : 194

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  capchaimage
  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ