Xem mẫu

  1. Xây dựng kế hoạch Marketing trên trang Web của bạn
  2. Marketing trên trang web thực sự cần thiết bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và vốn mà bạn sẽ bỏ ra để đầu tư xây dựng một trang web. Hội thảo này sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng xây dựng một kế hoạch Marketing trên trang web mang tính chiến lược và chiến thuật bằng cách hướng dẫn bạn ra những quyết định quan trọng và thôi thúc bạn phải thiết lập các mục tiêu. Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của quá trình marketing trên trang web thì bạn đều có thể tham gia vào hội thảo này. Nếu bạn muốn xây dựng một kế hoạch toàn diện, hãy bắt đầu từ Bước 1 và tiếp tục thực hiện thông qua mỗi phần luyện tập. Khi hội thảo kết thúc, bạn sẽ nhận được một kế hoạch marketing trên trang web được xây dựng theo yêu cầu và bạn có thể in ra. Nếu bạn muốn có những thông tin cụ thể phù hợp với những nhu cầu về marketing hiện tại của bạn, hãy lựa chọn bước thích hợp từ bảng dưới đây. S au khi hoàn thành, bạn có thể chuyển sang các bước khác của hội thảo hoặc chỉ cần in ra những kết quả thuộc lĩnh vực bạn quan tâm. Bây giờ hãy xây dựng một kế hoạch toàn diện:
  3. Xác định các mục tiêu Những nỗ lực marketing trên trang Web của bạn sẽ có ảnh hưởng lớn nếu chúng hỗ trợ cho một mục tiêu rõ ràng . Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây nếu bạn đã biết được mục tiêu kế hoạch của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp xác định các mục tiêu trước khi trả lời những câuTop of Form đây. Khách hàng mục tiêu Xác định đối tượng chính là tìm ra những đặc điểm chung có thể xác định về khách hàng mục tiêu của mình. Thực hiện được điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi xác định thông điệp hay các thủ thuật marketing có sức thuyết phục mạnh để tiếp cận thị trường. Hãy áp dụng các bước dưới đây để xác định đối tượng của mình, hoặc hãy kích vào đây để xem các cách xác định nhóm khách hàng hứa hẹn nhất. Xác định đối tượng chính là tìm ra những đặc điểm chung có thể xác định về khách hàng mục tiêu của mình.
  4. Thực hiện được điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi xác định thông điệp hay các thủ thuật marketing có sức thuyết phục mạnh để tiếp cận thị trường. Hãy áp dụng các bước dưới đây để xác định đối tượng của mình, hoặc hãy kích vào đây để xem các cách xác định nhóm khách hàng hứa hẹn nhất. Tổng quan về Hội thảo Xác định các Bước 1: Bạn muốn đạt được điều gì? mục tiêu Xác định độc giả Bước 2: Khách hàng của bạn là ai? của trang Web Bước 3: Công việc kinh doanh của bạn có gì Khắng định vị khác so với các đối thủ kinh doanh khác? trí của bạn Bước 4: Bạn sẽ đến được với Khách hàng của Lựa chọn các mình như thế nào? thủ thuật Marketing