Xem mẫu

  1. Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người có công với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm bản sao giấy khai sinh gửi đến 1. Bước 1 Ủy ban nhân dân cấp xã xin xác nhận (ngoại trừ các đối tượng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công quản lý; đối tượng do đơn vị quân đội, công an quản lý). 2. Bước 2 Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét và xác nhận tờ khai Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, kèm bản sao giấy khai sinh Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 01-ƯĐGD - Tờ khai cấp sổ ưu đãi Thông tư liên tịch số 1. giáo dục đào tạo 16/2006... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không