Xem mẫu

  1. Xác nhận thông báo nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thông tin Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận trực tiếp vào thông báo hoạt động của văn phòng đại diện. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Nhận trả hồ sơ của Sở Công Thương TP. HCM (59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. HCM). Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu – Trong giờ hành 2. Bước 2 chính. Khi nhận hồ sơ, Sở Công Thương kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và giao cho người nộp.
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ sẽ hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ 3. Bước 3 phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Đối với trường hợp tăng nhân sự: 1. - Thông báo thay đổi nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện (theo mẫu): 02 bản; 2. - Sơ yếu lý lịch (có hình 4x6) của nhân viên làm việc tại văn phòng; 3. - Hợp đồng lao động theo quy định (nếu là người Việt Nam);
  4. Thành phần hồ sơ 4. - Bản sao giấy bổ nhiệm, xác nhận lương (nếu là người nước ngoài); - Bản sao hộ chiếu của nhân viên làm việc tại văn phòng (nếu là người nước 5. ngoài); * Đối với trường hợp giảm nhân sự: 6. - Xác nhận tình trạng thuế thu nhập cá nhân của nhân sự giảm do cơ quan có thẩm quyền cấp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nhân sự Việt Nam làm việc tại văn 1. phòng đại diện. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Không
nguon tai.lieu . vn