Xem mẫu

  1. Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Đề nghị xác nhận của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học không có vợ (chồng) hoặc có vợ 1. Bước 1 (chồng) nhưng không có con hoặc có con trước khi tham gia kháng chiến sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi). Căn cứ vào tình hình thực tế của đối tượng căn cứ vào hộ 2. Bước 2 tịch, hộ khẩu UBND xã cấp giấy xác nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản không quy định. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không