Xem mẫu

  1. Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ thành phố (Ban Thi đua- Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:
  2. Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: ghi rõ: văn bản đề nghị Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng Nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ theo qui định. 2. Bước 2 Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để đương sự bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại phòng Nội vụ quận – huyện
  3. Tên bước Mô tả bước (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị của cá nhân 2. - Văn bản đề nghị của đơn vị 3. - Quyết định đã được khen thưởng (hoặc Bằng, Huân, Huy chương…) Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Không
nguon tai.lieu . vn