Xem mẫu

  1. Xác nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:xác nhân đơn đề nghị hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị đến UBND xã
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 UBND xã thẩm định hồ sơ 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn 2. xác nhận của y tế về tàn tật (nếu có) 3. Hộ khẩu thường trú 4. Giấy xác nhận hộ nghèo Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu 1 Thông tư liên tịch số 102/200... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người nghèo trong độ tuổi lao động, có đủ sức 1. khoẻ, chưa qua đào tạo nghề hoặc phải chuyển đổi nghề và có nhu cầu học nghề.