Xem mẫu

  1. Xác nhận hộ nghèo Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng sinh sống; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính tại gia đình và cộng đồng dân cư Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 UBND Xã điều tra thu nhập 2. Bước 2 Thôn bản lập biên bản đề nghị UBND xã 3. Bước 3 UBND xã đề nghị UBND huyện thẩm định 4. Bước 4 UBND xã ra quyết định công nhận hộ nghèo Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn, văn bản đề nghị 2. Giấy chứng nhận hộ nghèo
  3. Thành phần hồ sơ 3. Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND xã Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Kết quả nhận dạng nhanh hộ có khả năng thoát Thông tư số 04/2007/TT- 1. nghèo - Mẫu phụ lục số 1 BLĐTBX... Kết quả nhận dạng nhanh hộ có thu nhập dưới Thông tư số 04/2007/TT- 2. chuẩn nghèo Mẫu phụ lục số 2 BLĐTBX... Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm - Mẫu phụ lục Thông tư số 04/2007/TT- 3. số 3 BLĐTBX... Thông tư số 04/2007/TT- 4. Biên bản hội nghị thôn/xóm - Mẫu phụ lục số 4 BLĐTBX...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn