Xem mẫu

  1. Xác nhận đơn xin cấp phép sử dụng vỉa hè Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần khảo sát thì hẹn lại không quá 05 ngày làm việc
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí xác nhận đơn xin cấp 2.000 Thông tư liên tịch số 1. phép sử dụng vỉa hè đồng/trường hợp 93/2001... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân 2. Bước 2 dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
  3. Tên bước Mô tả bước - Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 3. Bước 3 Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép sử dụng vỉa hè 2. Bản cam kết 3. Các giấy tờ liên quan theo quy định (nếu có)
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 74/2008/QĐ- 1. Đơn đề nghị sử dụng vỉa hè (Phụ lục 1) UBND... Bản cam kết ( do thanh tra xây dựng 2. soạn ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn