Xem mẫu

  1. Xác nhận đơn đi hồi hương hoặc đi kinh tế mới Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Ghi rõ; Xác nhận trên tờ đơn viết sẵn Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân viết đơn nêu rõ địa chỉ nơi ở trước khi đi; thời điểm đi 1. Bước 1 hồi hương hoặc kinh tế mới và đề nghị xác nhận cho gia đình, cá nhân có đi hồi hương hoặc kinh tế mới sau ngày 30/4/1975 Nộp và nhận kết quả tại Phòng Lao động-Thương binh xã hội 2. Bước 2 quận, số 155 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin xác nhận đi hồi hương hoặc đi kinh tế mới Số bộ hồ sơ:
  3. 01 (tờ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn