Xem mẫu

  1. Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). - Cán bộ chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội phường – 2. Bước 2 xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 3. Bước 3 UBND phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội; 2. Bản sao giấy khai tử (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng Thông tư 09/2007/TT- 1. bảo trợ xã hội (Mẫu số 1a) BLĐTBXH h... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  4. Nội dung Văn bản qui định Ủy ban nhân dân phường giải quyết hỗ trợ mai táng phí 1. cho đối tượng có hộ khẩu và cư trú tại địa phương
nguon tai.lieu . vn