Xem mẫu

  1. Xác nhận đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Thân nhân người có công làm đơn đề nghị đi thăm viếng 1. Bước 1 mộ gửi Ủy ban nhân dân xã. Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ đề nghị của thân nhân xác 2. Bước 2 nhận đơn. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không