Xem mẫu

  1. Xác nhận đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp đơn Thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ làm đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”, gửi đến
  2. Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân xã. Giải quyết của Ủy Uỷ ban nhân dân xã xác nhận đơn đề nghị của thân 2. ban nhân dân xã nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn của thân nhân, người thờ cúng trực tiếp liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng 1. “Tổ quốc ghi công” Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không