Xem mẫu

  1. Xác nhận các số nhà là một Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí Xác nhận các số 2.000 đồng/trường Thông tư liên tịch số 1. nhà là một hợp 93/2001... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). - Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ 2. Bước 2 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 3. Bước 3 UBND phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin xác nhận các số nhà là một (theo mẫu) Giấy tờ, văn bản liên quan đến căn nhà yêu cầu xác nhận nơi có hộ khẩu 2. thường trú sẽ ký vào đó. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn