Xem mẫu

  1. Xác nhận bản khai của thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người đề nghị là thân nhân hoặc đại diện người thừa kế 1. Bước 1 theo pháp luật lập bản khai theo quy định và gửi đến Ủy ban nhân dân xã Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các giấy tờ trên xác nhận 2. Bước 2 vào bản khai. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật Kèm một trong những giấy tờ là: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày, Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy 2. chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng Tổ quốc ghi công hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về
  3. Thành phần hồ sơ trước. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 11 - Bản khai của thân Thông tư số 07/2006/TT- 1. nhân BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không