Xem mẫu

  1. Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Khi Người có công chết, thân nhân của họ lập bản khai 1. Bước 1 theo mẫu gửi đến Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã xem xét và xác nhận vào bản khai của 2. Bước 2 thân nhân người có công với cách mạng từ trần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định.
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12-TT1 - Bản khai của thân nhân Thông tư số 1. người có công với cách mạng từ trần 07/2006/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không