Xem mẫu

  1. Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Người bị địch bắt tù đày lập bản khai cá nhân kèm theo bản sao một số giấy tờ theo quy định gửi đến Ủy ban nhân dân
  2. Tên bước Mô tả bước xã. Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào các giấy tờ trên xác nhận 2. Bước 2 bản khai Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động cách 1. mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ 2. hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 8-TĐ1 - Bản khai cá nhân người hoạt Thông tư số 1. động kháng chiến bị địch bắt tù đày 07/2006/TT-BLĐTBX...
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không