Xác định ranh giới sử dụng đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

  • 29/08/2018 06:32:55
  • 48 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tham khảo tài liệu 'xác định ranh giới sử dụng đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 3

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Xác định ranh giới sử dụng đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:01 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT Các bước Tên bước Mô tả bước Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 1. nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Cán bộ địa chính xem xét xác minh minh nguồn gốc đất. Nếu không có tranh chấp, Chủ tịch Ủy dân nhân dân cấp xã ký 3. xác nhận và trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất 2. Biên bản đo đạc Xác định ranh giới sử dụng đất 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ kỹ thuật. Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ