Xem mẫu

  1. Chương 95 Kim Hoa Phu Nhân Phóng Kim Tâm Cô ÐộC Hai đại hán đã bị mỹ tỳ áo trắng phóng kiếm đâm chết . Mỹ tỳ áo trắng giết hai đại hán rồi đảo cặp mắt lạnh lùng nhìn toàn trờng một lợt . Thị từ từ cất bớc về phía T Mã Càn . Lúc này T mã Càn đã lâm vào tình trạng nh cây nọ cứng dơng lên đến độ chót . Y bị mỹ tỳ áo trắng kia cùng đại hán áo đỏ dồn vào thế không tiếp chiến đợc Nếu bây giờ thêm một ngời nữa thì e rằng không chống nổi ba chiêu . Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ : Nếu mình còn chần chờ không ra tay thì cục diện lập tức biến chuyển . Chàng liền ngầm vận tu la chỉ lực điểm cách không một phát nhằm vào mỹ tỳ áo trắng đang đánh T mã Càn bằng những chiêu ác liệt . Mỹ tỳ áo trắng sắp thắng tới nơi , đột nhiên rú lên một tiếng buông kiếm ngã quay ra . T mã Càn yên trí mình chết đến nơi không ngờ một ngời ngã quay ra , lập tức tinh thần phấn khởi . Song quyền múa lên vù vù bức bách đại hán áo đỏ phải lùi lại Y đa tay lên lau mồ hôi trán , nhón gót nhảy lại lật nữ tỳ áo trắng lên rút lấy thanh kiếm của thị . T mã Càn tay cầm kiếm khác nào hổ thêm cánh , vung kiếm phản kích . Chỉ trong khoảnh khắc đại hán áo đỏ bị luồng kiếm quang bao vây vào giữa . Tiêu Lĩnh Vu đánh một đòn trúng ngay . Chàng nghĩ thầm : - Hai ả nữ tỳ áo trắng kiếm chiêu cùng độc địa , cần phải hạ cả hai mới vãn hồi tiệt thế đợc . Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lại phóng tu la chỉ lực về phía mỹ tỳ thứ hai . Lập tức một luồng ám kình xô tới . Nữ tỳ áo trắng thấy đồng bọn đột nhiên ngã lăn quay xuống đất không khỏi ~llul ngạc . Thị còn đang ngơ ngác thì một giây ám kình bắn trúng huyệt Bế dung ở sau lng . Thanh trờng kiếm tuột khỏi tay , ngời thị ngã lăn xuống đất . Biến diễn đột ngột này khiến quần hào trong trờng cả hai bên đều bở vía nh bị đánh một đòn mạnh bất thình lình . Bao nhiêu con mắt đảo nhìn bốn phía . Những kiếm chiêu kỳ quái của hai ả mỹ tỳ đã làm cho quần hào toàn trờng phải kinh hãi mà bây giờ đột nhiên hai thị bị thơng buông kiếm té xuống thì ai mà không khủng khiếp . Ai cũng hiểu rằng ngời trong bóng tối đả thơng hai ả nữ tỳ nhng chẳng ai hiểu nhân vật đó ở đâu . Võ công sao lại ghê gớm đến thế ? Thẩm Mộc Phong đánh rát hai chiêu đẩy lui Ðờng lão phu nhân rồi vọt mình nhanh nh tên bắn đến hai ả mỹ tỳ áo trắng . Mỗi tay chụp lấy một ả giơ lên coi qua rồi trầm giọng quát : Dừng tay ? Ðơn hoành Chơng thu kiếm nhảy lùi lại năm thớc . Mã Văn Phi cũng khép quạt cái rụp đứng yên không đuổi theo . Ðơn hoành Chơng khẻ " hú " một tiếng . Ðại hán đã đột nhiên thu quyền nhảy lùi lại
  2. T mã Càn cũng thu thế kiếm về đứng yên . Thẩm Mộc Phong rung hai tay một cái tung hai ả nữ tỳ áo trắng về phía Ðơn hoành Chơng nói : Ðem chúng xuống dới kia . Ðơn hoành Chơng tra kiếm vào vỏ rất mau lẹ , vơn tay ra đón lấy hai ả mỹ tỳ áo trắng rồi cùng đại hán áo đỏ lui vào bụi hoa mất hút . Thẩm Mộc Phong chờ bọn Ðơn hoành Chơng lui vào trong bụi hoa rồi cời lạt hỏi : - ông bạn nào mà chỉ lực kinh ngời khiến Thẩm mỗ đợc mở rộng tầm mắt? Dứt câu hỏi hắn đa cặp mắt âm thầm đảo nhìn bốn phía . Tiêu Lĩnh Vu thu mục quang lại đứng nghiêm trang nh không có chuyện gì. Thẩm Mộc Phong lại hỏi : - ông bạn nào đó ? Xin thứ cho Thẩm mỗ tiếp đãi không đợc chu đáo . Nhng các hạ đã dám thi triển môn tuyệt học Kim Cơng chỉ lực đả thơng nhị tỳ ở Bách Hoa Sơn Trang thì hẳn là một kỳ nhân mình mang tuyệt kỷ , đã dám làm sao lại không dám thừa nhận . Hắn hỏi luôn mấy câu mà chẳng ai đáp lại . Tuy hắn là con ngời túc trí đa mu mà trong lúc thảng thốt này cũng chẳng nghĩ ra diệu kế gì . Bổng nghe Ðờng thái thái đập cây Phụng đầu trợng xuống đất hỏi : - Thẩm Mộc Phong ? Cuộc tỷ đấu của chúng ta cha phân thắng bại phải tiếp tục đi chứ ? Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp : Phu nhân đã nắm đợc phần thắng rồi chăng ? Ðờng lão thái thái đáp : - Cái đó lão thân cha thấy gì . Thẩm Mộc Phong đáp : Nếu phu nhân cha có gì để nắm chắc phần thắng thì hãy chờ một chút rồi chúng ta tái đấu cũng cha muộn . Miệng hắn đối đáp với Ðờng lão thái thái nh vậy mà trong lòng ngấm ngầm nao núng . Nếu không tìm ra kẻ tập kích thì thật là một điều mất thể diện không ít . Ðờng lão thái thái vào Thẩm mộc phong mới qua lại ngoài hai chục chiêu , mụ phóng độc châm bốn lần mới vãn hồi đợc thế kém . Nếu Ðờng gia không có môn ám khí tuyệt độc khiến Thẩm Mộc Phong phải lo ngại thì Ðờng lão thái thái đã bị thơng về tay hắn rồi . Nhng trong tay Ðờng lão thái thái chẳng còn đợc bao nhiêu độc châm , chỉ dùng đợc lần nữa là cùng , mà độc châm cũng không thể đả thơng nặng Thẩm Mộc Phong . Nếu còn đánh nữa phải dùng ám khí khác mới mong giữ khỏi thất bại. Bản lãnh Thẩm Mộc Phong thật là ghê gớm , bình sinh Ðờng lão thái thái cha từng gặp phải tay kình địch nào nh hắn . Trong lòng mụ đã có ý chán nản , chỉ vì oai danh của Ðờng gia Tứ Xuyên , mà mụ miễn cỡng phải khiêu chiến . Mụ nghe Thẩm Mộc Phong bảo chờ một lát sẽ tái chiến, cũng mừng thầm có cơ hội nghỉ ngơi. Bầu không khí trong trờng đột nhiên trở lại tỉnh mịch nghe rõ cả hơi thở của từng ngời . Thẩm Mộc Phong vẻ mặt thâm trầm , mục quang sắc bén lấm lét tìm một
  3. ngời ở trong trờng mà không thấy một vết tích chi hết . Hắn cời lạt nhắc lại câu hỏi : - Các hạ trong mình đã mang tuyệt kỷ nh vậy , sao còn dấu đầu hở đuôi ? Hành dộng đó đâu phải khí phách anh hùng ? Tiêu Lĩnh Vu đã quyết định chủ ý , bất luận Thẩm Mộc Phong nói khích thế nào chàng cũng hiên tại không lý gì đến . Lại nghe Ðông hải thần bốc T mã Càn lên tiếng : - Mõ sớm chuông chiều không thức tỉnh đợc ngời đáng chết . Mã huynh ? Chúng ta đi thôi ! Lúc này Mã Văn Phi đã coi T mã Càn bằng con mắt khác trớc. Y biết con ngời cuồng ngạo phóng túng này là một nhân vật mình mang tuyệt kỷ. Có điều y cha đủ kinh nghiệm giang hồ , chỗ nào cũng muốn làm cho ngời khác hoảng sợ thành ra khéo quá hóa vụng , nên mới bị ngời ta nhận lầm là kẻ điên khùng . Y ngh~ vậy liền hỏi : Sao ? T mã huynh đã nhận thấy ngời ta sắp phóng kừn tầm cổ độc rồi ? T mã Càn đáp : Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì họ đã bắt đầu phóng cổ độc rồi . Hai ngời nói chuyện với nhau thanh âm rất lớn , hy vọng quần hào đến lúc tối hậu nghe lời cảnh cáo lùi ra khỏi nơi hiểm địa . Mã Văn Phi thấy quần hào không động tỉnh gì bất giác thở dài vừa lùi lại vừa lớn tiếng nói : T mã huynh có biết Kim tầm cổ độc phóng ra xa đợc bao nhiêu không ? Chúng ta phải lùi đến chỗ nào mới khỏi bị hại ? T mã Càn đáp : Theo chỗ tiểu đệ biết thì ngời có nội công thâm hậu mà lại là tay phóng độc già dặn có thể đa xa đến năm dặm , nhng ở đây thì chỉ có giới hạn ngắn ngủi . Cứ tình hình đêm nay mà nói , đối tợng là quần hào trang trờng , vậy không thể phóng đi xa đợc . Chúng ta chỉ cần rút lui ra ngoài phạm vi dự định của họ là có thể tránh đợc . Tiêu Lĩnh Vu lật đật theo sau Mã Văn Phi rút lui đến rừng hoa ở phía chính tây Bây giờ quần hào trong trờng dờng nh bị lời cảnh cáo của T mã Càn làm cho chấn động phần đông tới tấp dời khỏi bàn tiệc lùi ra đến bìa rừng hoa . Thẩm Mộc Phong kiếm không ra nhân vật trong bóng tối đã phóng tay điểm thơng nhị tỳ , trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn lại thấy quần hào tới tấp đứng lên dời khỏi bàn tiệc khiến cho kế hoạch chu mật của hắn biến thành một trờng ảo mộng . Hắn tức giận T mã Càn thấu xơng , bụng bảo dạ : - Thằng cha này coi bề ngoài nh kẻ điên khùng , không ngờ lại là một nhân vật đại trí . Bữa nay mình không trừ khử đợc hắn thì e rằng hắn sẽ là mối đại hoạ về sau . Nhng hiện giờ đã tới lúc Kim Hoa phu nhân phóng cổ độc không chừng mình phải ra tay . Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ , miệng hắn trầm trọng quát : T mã Càn ? Hãy đứng lại đã ? Lúc này T mã Càn đang đi tới bên rừng hoa , chợt nghe tiếng gọi quay lại hỏi : Thẩm đại trang chúa có điều chi dạy bảo ?
  4. Thẩm Mộc Phong đáp : - Grã Bách Hoa sơn trang và ngơi vốn không cừu hận mà sao ngơi dùng mọi cách để khiêu khích . . . ? T mã Càn cời khanh khách hỏi lại : - Sao ? Ðại trang chúa thù hận tại hạ vì đã phá hoại âm mu thâm độc của mình chăng ? Thẩm Mộc Phong tuy trong lòng phẫn nộ , ngoài mặt vẫn tơi cời nói : Ngơi dùng lời yêu tà để mê hoặc mọi ngời, gây chuyện thị phi. Nh vậy dù bản trang chúa có đại lợng đến đâu cũng không thể dung tha đợc . Hắn vừa nói vừa tiến về phía T mã càn . Mã Văn Phi khẽ nói : - Thẩm Mộc Phong võ công cao cờng . Hắn ra đòn ghê gớm lắm T mã huynh phải cẩn thận mới đợc . T mã Càn khẽ đáp : - Ða tạ Mã huynh có lòng chỉ giáo . Y ngấm ngầm vận công lực thủ thế phòng bị . Ðồng thời ngời y vẫn tiếp tục lùi lại phía sau . Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn thấy Thẩm Mộc Phong mí mắt đằng đằng sát khí , liền dùng phép truyền âm nhập mật nói : Thẩm Mộc Phong đã nổi sát khí , e rằng T mã Càn khó lòng chống nổi một đòn của hắn . xin Mã huynh bảo vệ bên mình y để ngăn chặn thị tuyến của Thẩm Mộc Phong , tiểu đệ ngấm ngầm giúp y một tay. Mã Văn Phi theo lời di động sóng vai với T mã Càn để lùi lại . Tiêu Lĩnh Vu mợn hai ngời che mắt Thẩm Mộc Phong , chàng ngấm ngầm vận khinh vào lòng bàn tay chuẩn bị tiếp viện cho kịp thời . Lúc này Thẩm Mộc Phong chỉ còn cách T mã Càn chừng bảy tám thớc. Mắt lộ hung quang , hắn vung chởng đánh ra một cách đột ngột . T mã Càn đã vận động chân lực đề phòng , vừa thấy Thẩm Mộc Phong vung chởng đánh ra , liền vung chởng lên nghinh địch . Hai luồng tiềm lực đụng nhau trên không . T mã Càn cảm thấy mình không chống nổi , tựa hồ bị áp lực nặng nh núi đè xuống khiến cho khí huyết trong nội phủ nhộn nhạo cả lên . Thẩm Mộc Phong căm hận T mã Càn phá hoại đại kế của mình nên phát chởng của hắn lại càng ghê gớm . Hắn muốn huỷ diệt T mã Càn ngay đơng trờng cho hả giận . T mã Càn đang cảm thấy mình khó bề chống chọi thì đột nhiên phát giác ra có bàn tay áp vào huyệt mệnh môn phía sau lng mình . Một luồng nhiệt lu trút vào trong nội phủ khiến khí lực của T mã Càn tăng lên rất nhiều , nên y mới chịu đựng đợc phát chởng dốc biển lay non của Thẩm Mộc Phong . Thẩm Mộc Phong trong lòng đã chắc mẩm T Mã Càn không chịu nổi đòn tấn công của hắn . Hắn phóng chởng ra rồi xoay mình bỏ đi . Ngờ đâu hắn đi đợc bảy, tám bớc vẫn không nghe tiếng T mã Càn té xuống bất giác sinh lòng ngờ vực. Thẩm Mộc Phong quay đầu nhìn lại thấy T mã Càn vẫn đứng sững nguyên chỗ , thái độ ung dung chẳng có chi khác lạ thì không khỏi giật mình kinh hãi .
  5. Hắn là ngời thâm trầm , kinh sợ hay vui mừng không lộ ra ngoài mặt . Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện rồi thoáng đã biến mất . Hắn cời mát nói : - Võ công của T mã huynh quả nhiên không phải tầm thờng khiến tại hạ rất bội phục . Cặp mắt sắc bén của hắn không ngớt nhìn hai bên T mã Càn để từn hiểu vì hắn biết có ngời ám trợ mà cha hiểu là ai ? Tiêu Lĩnh Vu dùng nội lực bản thân ám trợ T mã Càn chống chọi phát chởng của Thẩm Mộc Phong rồi lén rụt tay về. Chàng mợn thần hình hai ngời che kín lùi lại bốn bớc ,thõng tay đứng yên. Mục quang Thẩm Mộc Phong đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Lĩnh Vu cất giọng hỏi : - Vị này là ai ? Mã Văn Phi đáp : - Gã này là tuỳ bộc của tại hạ . Thẩm Mộc Phong cời mát hỏi : - Tên y là gì ? Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp : - Tiểu nhân là Mã Thành . Thẩm Mộc Phong hắng đặng một tiếng toan hỏi vặn nữa thì đột nhiên bốn bề tối sầm lại . Nguyên đèn lửa bốn mặt đang sáng chng , đột nhiên tắt phụt . Trên trời một đám mây đen che lấp ánh sao . Ðèn lửa tắt hết một cách bất ngời thành ra đêm tối nh mực . Trong bóng tối chỉ nghe tiếng tà áo động lạch phạch , bóng ngời di chuyển chạy tứ phía . Mục quang của Tiêu Lĩnh Vu linh mẫn phi thờng , chàng nhận ra một bóng ngời lật đật chạy đi là Vũ Văn Hào thì không khỏi động tâm nghĩ thầm : Lão này đã qui đầu Thẩm Mộc Phong sao còn hoang mang chạy trốn ? Xem chừng không phải T mã Càn buột miệng nói đùa, đúng là Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc . Trong trờng đang sáng bổng tối sầm lại tựa hồ bao phủ bầu không khí rùng rợn . Thêm vào đón bọn Vũ Văn Hào hốt hoảng bỏ chạy . Quần hào cũng bị nhiễm tới tấp chạy ra những luống hoa ở bốn mặt . Giữa lúc hổn loạn thanh âm T mã Càn lại la lên : Xin các vị mau tránh đi ? Tiêu Lĩnh Vu ngng thần nhìn lại thì Thẩm Mộc Phong không còn đứng nguyên chỗ nữa. Chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hắn đang níu lấy giây lụa rồi nhanh nh vợn trèo nhanh lên lầu . Ðộng tác của hắn cực kỳ mau lẹ . Chớp mắt đã lên cao tới năm sáu trợng . Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nghĩ thầm : - Ta đứng đây dùng toàn lực phóng ám khí lên may ra có thể đả thơng đợc hắn . Cử động này tuy thiếu quang minh , nhng hắn bị thơng thì việc cứu song thân sẽ dễ dàng hơn . Chàng xoay chuyển ý nghĩ tới đây thì Thẩm mộc phong đã lên cao bảy tám trợng . Bây giờ có ra tay cũng không kịp nữa . Bổng có ngời đến nắm tay chàng nói vào bên tai :
  6. - Mau tiến vào rừng đi ! Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ thanh âm Mã Văn Phi Năm trớc chàng ở Tam thánh cốc đã nghe Trang sơn bối nói về những chất cổ độc Kim tầm ghê gớm hơn cả . Chàng cảnh giác lật đật lùi lại phía sau . Theo óc tởng tợng của Tiêu Lĩnh Vu thì trong những lùm cây bụi hoa , chàng chắc Thẩm Mộc Phong đã bố trí mai phục để đả kích quần hào chạy vào . Không ngờ tình hình lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Trong rừng cây rất yên ổn . Tiếng nhộn nhạo một lúc rồi yên tỉnh lại , chỉ còn tiếng gió thổi cành hoa rì rao . Lúc này quần hào đều đã ẩn mình vào rừng hoa bốn mặt hoặc nấp sau những gốc cây lớn . việc phóng độc ở Miêu Cơng đồn đại trong võ lâm , đã là ngời bôn tẩu giang hồ chẳng ai không biết, nhng ngời trông thấy kẻ phóng độc thì thật là ít . Quần hào phần lớn đều có ý niệm quái lạ là hy vọng đợc coi thấy những sự xuất hiện , và xem tình hình phóng độc thế nào ? Tiêu Lĩnh Vu cùng Mã Văn Phi và T mã Càn ẩn một chỗ sau bụi hoa , chú ý nhìn vào những biến hóa trong trờng . Mã Văn Phi dùng phép truyền âm hỏi T mã càn : T mã huynh ! Tại sao T mã huynh lại biết Thẩm Mộc Phong sắp phóng cổ độc ? T mã Càn mửn cời rồi dùng phép truyền âm nhập mật đáp : Tiểu đệ thấy quẻ bói hiện ra trong bữa tiệc tiếp phong đêm nay đầy sự nguy hiểm mà trong lợng quẻ rất kỳ quái là trong sự bí hiểm có bao nhiêu biến ảo . . . Tiêu Lĩnh Vu ngồi gần hai ngời . Tuy họ nói bằng phép truyền âm mà cũng có ý để cho chàng nghe rõ . Tiêu Lĩnh Vu không hiểu thuật bói toán nhng Trang Sơn Bối là điều chẳng điều gì không biết . Chàng theo lão học mấy năm, tuy chỉ chuyên tâm luyện võ , song Trang Sơn bối muốn chàng thêm rộng kiến văn , ngoài lúc luyện võ lão lại bàn đến mu lợc , cấp in cùng những chuyện quái dị trên chốn giang hồ . Trang Sơn Bối đem những kỳ mu quỉ kế , những võ công kiệt độc cùng cách dùng thuốc , cứu cấp , cùng thuật bói toán trên chốn giang hồ giảng giải một cách rất thú vị , bất giác chàng nghe rồi in vào óc . Những cái đó vô hình trung đã tăng thêm kiến văn cho chàng khá nhiều , nhất là khi chàng nghe ngời ngoài đề cập đến thì llllullg ấn tợng trong óc chàng lại hiện ra rất rõ . Tiêu Lĩnh Vu thấy T mã Càn nói đến thuật bói toán ra sự nguy hiểm , không nhịn đợc cũng xen vào : Tại hạ cũng đã đợc nghe nói về thuật bói toán thì bất luận quẻ nào thần kỳ đến đâu cũng khó lòng suy diễn đợc những chi tiết nhỏ nhặt trong việc tơng lai. Vậy mà T Mã huynh coi quẻ đoán ra đợc là Thẩm Mộc Phong phóng cổ độc , khiến tại hạ khâm phục vô cùng . T mã Càn sửng sốt đáp : - Thực là những lời cao luận . Tại hạ xem chừng Mã huynh có thể trở nên một tay thần toán . Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói : - Cái đó tiểu đệ không thể hiểu đợc .
  7. T mã Càn tủm tỉm cời nói : Huynh đài quả không phải là nhân vật kém ngời . Liệu huynh đài có thể cho tiểu đệ biết tên họ thật đợc chăng ? Tiêu Lĩnh Vu đáp : - T mã huynh thấy việc nghĩa hăm hở mà làm . Ðúng là con ngời nhân hiệp gan liều. Ðáng lý tiểu đệ không tiện dấu diềm nhng lúc này cha thể trình bày đợc mong rằng T mã huynh lợng thứ nổi khổ tâm cho . T mã Càn cời nói : - Huynh đài chẳng những võ công cao cờng , bụng dạ khoáng đạt chẳng kém gì tiểu đệ . Huynh đài nói đúng lắm . Bất luận quẻ thần toán nào cũng chỉ hiện ra chuyện lành dữ, còn cơ biến hóa về cát hung thì phải do trí tuệ cùng kinh nghiệm của ngời bói quẻ suy luận và phán đoán . . . Y đảo mắt nhìn toàn trờng một lợt vẫn chẳng thấy biến cố gì , lại thi triển truyền âm nói tiếp : - Tiểu đệ coi quẻ bói thấy trong sự nguy hiểm có xảy biến cố thì biết rằng đêm nay đến bữa tiệc tẩy trần của Thẩm Mộc Phong có ngời thi hành âm mu qũl kế một cách bất ngờ . Vì mối yên nguy cho chính tiểu đệ và cũng muốn chứng thực quẻ bói có linh nghiệm không liền đem toàn lực điều tra xem Thẩm Mộc Phong có âm mu gì ? Chẳng dấu gì hai vị, tiểu đệ truy tra vụ này đã thì hành thủ đoạn kỳ bí cha từng dùng đến bao giờ . . . Y nói tới đây thì trong trờng đã xảy ra biến động liền dừng lại. Ba ngời chú ý nhìn thấy trong bức màn đen buông phủ trên bàn tiệc đột nhiên hiện ra mấy chấm nhỏ bé nh ánh đom đóm đang chuyển động . T mã Càn khẻ nói : - Này coi chừng ? Ngời phóng độc đã dùng phơng pháp thợng thặng và đạo hạnh của họ rất cao thâm . Lại thấy mấy chấm sáng di động một lúc rồi đột nhiên mất hút . Lúc này Mã Văn Phi đã coi T mã Càn là một nhân vật mình mang tuyệt kỷ , liền khẻ hỏi : Tại sao những chấm sáng bây giờ không thấy đâu nữa ? T mã Càn đáp : Chắc ngời phóng độc phát giác ra mình uổng phí một phen tâm huyết vì quần hào trong trờng đã dời khỏi phạm vi phóng độc nên thu cổ độc về . Cũng có thể họ bố trí cách khác . . . Y cha dứt lời những đốm sáng mất hút đột nhiên lại lấp loáng mà số lợng hơn lúc trớc nhiều có đến mấy chục chấm . T mã Càn biến sắc nắm lấy tay trái Tiêu Lĩnh Vu . Y lộ vẻ kinh ngạc nói : - Ngời phóng độc cực kỳ lợi hại . E rằng trong bọn ngời đến dự hội đêm nay ít kẻ thoát đợc kiếp nạn . Tiêu Lĩnh Vu thấy bàn tay T mã Càn run lên , trong lòng bàn tay ớt đẫm mồ hôi . Hiển nhiên y sợ hãi vô cùng ?Chàng liền khẻ hỏi : Ðáng sợ lắm không ? T mã Càn đáp : Thật là đáng sợ ? Mã Văn Phi nói : - Ðồng đạo võ lâm dời khỏi bàn tiệc số đông ẩn trong rừng hoa bốn mặt . T
  8. mã huynh đã thấy cổ độc này lợi hại sao không hô hoán cho họ chạy đi chỗ khác ? T mã Càn hỏi lại : - Ngay bây giờ ? Mã Văn Phi đáp : - D~ nhiên là ngay bây giờ . T mã Càn nói : Phép phóng độc này là một thứ lợi hại nhất trong mời hai loại phóng độc ở Miêu cơng . Bây giờ nếu chúng ta cử động là trùng độc theo dõi hành tung . Vậy phải ngồi yên hay hơn . Mã Văn Phi cời thầm nghĩ bụng : - Anh chàng T bất Càn này không sợ đất mà tại sao lại sợ thứ trùng độc này đến thế ? Thật mình khó tin quá . Mấy chục điểm sáng tiếp tục bò trên bàn tiệc không ngớt . Sau thời gian chừng uống cạn tuần trà lại không thấy đâu nữa . T mã Càn thở dài nói : Bây giờ có thể kêu bọn họ chạy trốn . Ba ngời vẫn dùng phép truyền âm nói chuyện nên những ngời gần đó không ai nghe tiếng . Mã Văn Phi toan lên tiếng gọi quần hào bổng thấy hoàng quang thấp thoáng . Từ trên toà vọng lâu cao ngất từng mây , một phụ nữ mình mặc áo hồng tóc dài bỏ xoả , một tay cầm cây kim đăng từ từ bớc ra . Cây kừn đăng cao chừng hơn thớc mà ngọn lửa xanh lè chừng hai tấc bị gió thổi rung rinh lay động . Phu nhân cất bớc rất chậm chạp , vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng . Tiêu Lĩnh Vu khẻ nói : Phải rồi ? Ngời phóng độc là mụ này . Mã Văn Phi khẻ hỏi : Ngời đàn bà đó là nhân vật thế nào ?