Xem mẫu

  1. Windows Mobility Center Trong Windows Vista, Microsoft đã tạo ra một bộ điều khiển quản lý tập trung cho các máy tính xách tay gọi là Windows Mobility Center. Và các nhà sản xuất máy tính có thể thoải mái mở rộng Windows Mobility Center với những tiện ích về notebook riêng của mình.
  2. Windows Mobility Center chẳng giống với bất kỳ ứng dụng nào mà Microsoft đính kèm với Windows Vista. Nó là một tập hợp các tùy chọn liên quan đến mobile được sắp xếp trong các ô trong một cửa sổ và không thể định lại kicks cỡ bằng bất kỳ cách nào. Những tùy chọn này bao gồm: Display brightness, Mute, Battery Status, Wireless Network, External Display, Sync Center, Presentation Settings…… • Display brightness: Chỉnh độ sáng màn hình máy tính. • Mute: Chỉnh âm lượng của hệ thống. • Battery Status: Tình trạng pin. • Wireless Network: Tình trạng kết nối wireless. • External Display: Kết nối với màn hình ngoài. • Presentation Settings: Thiết lập máy chiếu. Từng hình khối này khởi động một tính năng mà những người dùng máy tính xách tay cần khá thường xuyên. Để bật Windows Mobility Center, bạn có thể dùng phím tắt là +X