Xem mẫu

  1. Windows Meeting Space Hệ điều hành Windows Vista cung cấp sẵn cho người dùng một tiện khởi tạo meeting Online (tên gọi là Windows Meeting Space), tiện ích đều có trong tất cả phiên bản của Vista (ngoại trừ bản Home Basic bị giới hạn tính năng khởi tạo meeting, cho phép tham gia meeting online). Việc kết nối giữa các thành viên tham gia meeting không chỉ dừng lại ở đường truyền mạng Internet mà nó có khả năng mở rộng thông qua kết nối Wi-Fi, Bluetooth… Điều đó đồng nghĩa bạn và các đồng nghiệp của bạn…có thể thoải mái thảo luận công việc ngay tại điểm cà phê lý tưởng nào đó (sử dụng cổng kết nối wifi/bluetooth giữa các laptop, hotspot không dây…) . Để khởi động chương trình, bạn vào Start > All Programs > Windows Meeting Space. Nếu bạn sử dụng lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu thiếp lập các thông số ban đầu trong hộp thoại People Near Me theo sự hướng dẫn của chương trình. Nhấn OK để chuyển sang cừa sổ Windows Meeting Space, tại cừa sổ này bạn nhấn Start a new meeting để khởi mới một cuộc meeting Online.
  2. Sau khi đã các điền các thông tin yêu cầu cho một cuộc meeting, bạn nhấn Invite people để mời các thành viên tham gia vào cuộc meeting mà bạn vừa khởi tạo…nếu các thành viên không có nằm trong danh sách của bạn, bạn hãy nhấp vào nút Invite others…để mời các thành viên thông qua 2 hình thức: Một là gửi invitation dạng tập tin đính kèm qua email, hai là tạo ra tập tin invitation sau đó share nội bộ hoặc gừi thông trình tin nhắn chat, và điều quan trọng là bạn nhớ chia sẻ cả password để kết nối vào cuộc meeting của bạn nhé. Mục đích gừi các tập tin invitation này là để giúp người tham dự có thể kết nối vào cuộc meeting của bạn và lưu ý tập tin này phải được mở bằng Windows Meeting Space. Về mặt cơ bản, tiện ích WinsowMeeting Space mang đến cho bạn các tính năng như sau: + Hỗ trợ đến 9 người kết nối cùng lúc. + Chia sẻ bất kỳ ứng dụng nào trên desktop của người khởi tạo cuộc meeting. + Chia sẻ dễ dàng tài liệu liên quan của người thuyết trình với các bạn tham dự. + Cùng nhiều tính năng khác… hỗ trợ tốt cho việc tổ chức meeting Online. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể xem qua mô hình các bước thực hiện tổ chức meeting cho một nhóm 5 người thông qua mạng WiFi xem như một ví dụ cụ thể: 1. Các thành viên đã kết nối thành công với nhau. 2. Trưởng nhóm, chạy Windows Meeting Space khởi tạo một meeting bằng cách nhấn Start a new meeting (với Meeting name và Password).
  3. 3. Các thành viên lần lượt chạy Windows Meeting Space, chọn Join a meeting near me, nhấp vào tên Meeting name và điền Password mà trưởng nhóm đã khởi tạo trong bước 2.  
nguon tai.lieu . vn