Xem mẫu

  1. Windows Malicious Software Removal Tool Windows Malicious Software Removal Tool (mrt.exe) là gì • Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool về cơ bản là một công cụ tự do giúp đỡ bạn loại bỏ phần mềm hiểm độc đặc biệt từ những máy tính chạy hệ điều hành Windows, bao gồm mọi phiên bản Windows Vista. Công cụ này được cập nhật hàng tháng thông qua Windows Update. Sau khi được cài đặt, chương trình âm thầm chạy trong máy và loại bỏ phần mềm hiểm độc mà nó tìm thấy. Khi chương trình quét hoàn tất, công cụ này sẽ báo cáo kết quả của đợt quét vừa rồi. Báo cáo có thể được tìm thấy trong file mrt.log được đặt trong thư mục C:\Windows\Debug • Mặc dù công cụ này giúp bạn loại bỏ các phầm mêm hiểm độc, nhưng nó vẫn chưa thay thế được các chương trình Antivirus. Bởi vì cơ sở dữ liệu về các phần mềm hiểm độc của chương trình này có hạn và chỉ tìm kiếm những hiểm họa đặc biệt. Đồng thời, nó chỉ cập nhật hàng tháng, không giống các chương trình Antivirus là cập nhật hàng ngày. Có thể tìm chương trình ở đâu? • Theo mặc định, chương trình này có thể tìm thấy trong C:\Windows\System32, tìm đến file tên là mrt.exe. • Nếu bạn không thấy file đó, có nghĩa là chương trình này chưa được cài đặt trên máy của bạn, trong trường hợp này bạn có thể Download trực tiếp trên trang web của Microsoft tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD724AE0- E72D-4F54-9AB3-75B8EB148356&displaylang=en Làm cách nào để sử dụng trong chế độ tương tác? • Nếu bạn muốn chạy chương trình bằng tay, tìm đến thư mục ở trên và Double-Click vào file mrt.exe
  2. • Một cách dễ hơn, mở Start Menu ---> Run ----> gõ mrt.exe ----> OK • Màn hình chào mừng củaWindows Malicious Software Removal Tool xuất hiện ---> nhấn Next để tiếp tục.
  3. • Bây giờ bạn cần lựa chọn phương thức scan, bạn có 3 sự lựa chọn: Quick scan, Full scan, Customized Scan. Nếu bạn đã không quét PC từ trước và bạn không có cài đặt chương trình Antivirus nào cả, bạn nên chọn Full Scan, tùy ý bạn chọn ---- > click Next để tiếp tục.
  4. • Chương trình bắt đầu quét máy tính của bạn và hiển thị trạng thái đang quét.
  5. • Bạn sẽ nhận được một thông báo kết quả sau khi kết thúc. Ở trường hợp của mình là"no malicious software was detected", có nghĩa là "Không có phần mềm hiểm độc nào được nhận diện", chọn Finish để kết thúc chương trình.
  6. Làm thế nào sử dụng chương trình từ Command Prompt? • Để sử dụng, chọn Start ----> Run ----> gõ CMD ----> OK • gõ mrt.exe và đi sau sẽ là một trong những đoạn lệnh sau o /Q hoặc /quiet - Chạy trong chế độ âm thầm. o /N - Trong chế độ này, mọi phần mềm hiểm độc đều được thông báo nhưng sẽ không bị loại bỏ. o /F - quét toàn bộ máy tính nhưng không loại bỏ bất kỳ sự truyền nhiểm nào khi được tìm thấy. o /F:Y - quét toàn bộ máy tính và tự động xóa sạch mọi sự truyền nhiễm được tìm thấy. o /? hoặc /help - hiển thị hướng dẫn sử dụng
  7.  
nguon tai.lieu . vn