Xem mẫu

  1. Windows Mail keyboard shortcuts Trong bài này giới thiệu các bạn danh sách các phím tắt thông dụng trong Windows Mail (Outlook Express). Thông thường, bạn thường xử lý các tác vụ bằng chuột, nhưng nếu như bạn biết những phím tắt này, bạn sẽ biết rằng sử dụng phím tắt luôn luôn tiết kiệm thời gian. Phím tắt được sử dụng trong cửa số chính • Gửi và nhận Email - CTRL+M • Mở hoặc gửi tin nhắn mới - CTRL+N • Mở liên hệ - CTRL+SHIFT+B • Xóa các tin nhắn - DEL or CTRL+D • Trả lời thư tới người gửi tin nhắn - CTRL+R • Trả lời tất cả - CTRL+SHIFT+R or CTRL+G • Chuyển tiếp bức thư - CTRL+F • Tìm thư - CTRL+SHIFT+F • In bức thư đã được chọn - CTRL+P • Tới bức thư chưa đọc kế tiếp - CTRL+U • Mở bức thư đã được chọn - CTRL+O or ENTER • Đánh dấu bức thư như đã đọc - CTRL+ENTER or CTRL+Q • Tới Inbox - CTRL+I • Tới thư mục - CTRL+Y Phím tắt được sử dụng tron cửa sổ nhắn tin (khi xem hoặc gửi): • Đóng tin nhắn - ESC • Tìm từ - F3 or CTRL+SHIFT+F Phím tắt được sử dụng trong cửa sổ nhắn tin (chỉ khi gửi tin nhắn) • Kiểm tra chính tả - F7 • Chèn chữ ký - CTRL+SHIFT+S  
nguon tai.lieu . vn