Xem mẫu

  1. Windows Firewall Một trong các ứng dụng được thay đổi khá nhiều trong Windows Vista so với XP là Windows Firewall. Có rất nhiều tính năng mới được đưa vào trong Windows Firewall của Vista cho phép bảo vệ tốt hơn cho máy tính. Không giống như phiên bản ở Windows XP SP2, phiên bản trong Windows Vista có thể giám sát lưu lượng mạng ngoại biên cũng như lưu lượng mạng nội biên. Và bởi vì nó được tích hợp rất sâu vào hệ thống nên nó có thể ngăn các thành phần Windows gửi dữ liệu lên mạng nếu chúng được thiết đặt như vậy. Điều này ngăn ngừa khả năng những sự cố xảy ra khi Windows bị nhiểm những mã độc hại. Giao diện người dung Windows Firewall được thiết kế rất đơn giản. ban đầu, Windows Firewall được cấu hình để ngăn chặn tất cả những kết nối không đáng tin cậy của các chương trình trên máy tính với internet. Bạn có thể bật các ngoại lệ cho các chương trình này trên tab Exceptions.
  2. Để thêm một chương trình vào danh sách các ngoại lệ, kích chuột vào nút Add program trong tab Exceptions của cửa sổ Windows Firewall Settings. Một cửa sổ pop-up mới hiện ra bao gồm danh sách tất cả các chương trình đã được cài đặt trên máy tính. Chọn chương trình mà bạn muốn thêm vào danh sách ngoại lệ và kích OK.
  3. Để thêm một cổng vào danh sách các ngoại lệ,trong tab Exceptions của cửa sổ Windows Firewall Settings, kích vào nút Add Port. Trên cửa sổ Add a Port, nhập vào tên cổng để bạn có thể dễ dàng nhận dạng sau này khi cần và sau đó nhập vào số cổng. Sau đấy, chọn giao thức thích hợp và kích vào OK.
  4. Nếu bạn đã từng kết nối vào nhiều mạng trên một máy tính, bạn có thể chọn kết nối nào sẽ được bảo vệ bởi Windows Firewall. Để thực hiện việc này, vào tab Advanced của cửa sổ Windows Firewall Settings và tích vào các kết nối cần được bảo vệ.
  5. Microsoft còn đưa vào mội giao diện thứ 2 cho Windows Firewall với nhiều tùy chọn hơn. Nó được gọi là Windows Firewall with Advanced Security và bạn có thể truy cập nó qua Administrative Tools hoặc search trong Start Menu.
  6. Ở đây, bạn có thể khảo sát và cấu hình những tính năng firewall nâng cao chẳng hạn như các quy tắc kết nối nội biên và ngoại biên. Công cụ này hầu như giống hệt công cụ trong phiên bản Windows Server.
  7. Windows Firewall with Advanced Security  
nguon tai.lieu . vn