Xem mẫu

  1. Windows Dream Sce chạy tr mọi bản Vista ene rên n Tình hìn là Dream Scene có t được ch biến để c thể chạy trên mọi bả Vista chứ nh m thể hế có ản ứ không cầ thiết phả cài "cục n ần ải nặng" Ultim vào nữ mate ữa. Cách thự hiện: ực Bước 1: Đầu tiên là ... bật máy lên -), v Window Vista vớ quyền Ad à y vào ws ới dministrator của r mình. Bước 2: Vào theo đường dẫn: C:\Window đ ws\System32 Bước 3: Đổi tên file themecp e: pl.dll thành cái gì đó cũ được. V dụ: them ũng Ví mecpl.dll.vvvn:-p Bước 4: Giải nén cá file bạn t ở dưới, c ái tải copy cái tập tin themec p cpl.dll vào thư mục trê ên (mục đíc thay thế cái file đã đ ch được đổi tên lúc nãy). n Bước 5: Vào thư mục C:\Wind m dows\system m32\en-US Bước 6: Lục kiếm cái file them c mecpl.dll.m rồi đổi t nó (kiểu giống trên hoặc thế n mui tên u n nào ). tùy bạn) Bước 7: Trong thư mục giải né lúc nãy, copy 2 file: dreamSce én ene.dll.mui và i themecppl.dll.mui vào. v Bước 8: Vào thư mục Window m ws\Web tạo 1 thư mục mang tên W DreamScene Windows D Bước 9: Chạy file DreamScen D ne.reg . Bước 10 Khởi độn lại máy. 0: ng Xong rồ đó. Nhớ đọc kĩ hướn dẫn sử dụ trước k dùng. ồi đ ng ụng khi Tải file p patch tại htt tp://vistavie etnam.net/d data/DreamS Scene-Vista aVietNam.N Net.zip
nguon tai.lieu . vn