Xem mẫu

  1. Vô hiệu hoá cảnh báo cạn dung lượng đĩa Nếu bạn có một ổ cứng thứ hai đã đầy, hoặc một phần dành riêng sắp sửa đạt đến giới hạn dung lượng, Vista sẽ cảnh báo bạn liên tục với những thông báo pop-up nho nhỏ hiện ra trên taskbar. Tốc độ hiển thị thông báo có thể nhanh đến mức khó chịu, đặc biệt là khi hệ thống lại quét ổ đĩa vài phút một lần để cảnh báo bạn. Tuy vậy, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hoá tính năng này. Thông báo trước: bạn cần có một khoảng không gian trống vừa đủ trên đĩa nếu như ổ đĩa đang nhắc đến là ổ C:, nơi cư trú của Windows. Nếu bạn muốn vô hiệu hoá cảnh báo này, thỉnh thoảng bạn nên để ý dung lượng file của mình. Mở menu 'start', gõ 'regedit' và nhấn Enter.
  2. Vào 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies' Nếu bạn thấy một phím đăng ký có tên 'Explorer’ trong mục này, hãy mở nó ra. Còn trong trường hợp ngược lại, bạn có thể tạo một phím đăng ký như vậy bằng cách nhấn chuột phải vào phần bên phải và chọn 'new/key.' Đặt tên cho key mới là 'Explorer.' Vào Explorer và tạo một giá trị DWORD mới có tên “NoLowDiskSpaceChecks” và đặt giá trị 1. Từ nay bạn sẽ không gặp phải những thông báo phiền toái như vậy nữa.
nguon tai.lieu . vn