Xem mẫu

  1. Vô hiệu hóa các gadget cho desktop trong Windows 7 Bạn là người dùng cấp cao nhất - admin của một máy tính mà được chia sẻ, được sử dụng bởi nhiều người dùng khác. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ muốn vô hiệu hoá các thành phần mà theo bạn là không thích hợp cho mình cũng như cho hệ thống, được thiết đặt bởi những người này. Và để một phần hỗ trợ ý muốn trên của bạn, TTCN xin hướng dẫn các bạn cách vô hiệu hóa các gadget dành cho desktop, không phải do bạn cài đặt trong Windows 7. Đồng thời ở đây, các bạn sẽ biết được cách làm thế nào để vô hiệu hóa tất cả các gadget - tức gồm cả gadget mặc định của Windows. Chú ý rằng: thủ thuật nhỏ này sử dụng Local Group Policy - tức không áp dụng được với phiên bản Home của Windows 7 Vô hiệu hóa gadget được cài đặt bởi người dùng Các bạn nhận thấy từ hình ảnh dưới, ngoài hai gadget mặc định của Windows (Clock, CPU Meter) thì desktop ví dụ ở đây còn được trang hoàng bởi hai gadget bổ sung khác là: All CPU Meter và WeatherBug.
  2. Để vô hiệu hóa hai gadget này (hoặc loạt các gadget được coi là không mặc định cung cấp bởi Windows) thì đơn giản, từ menu Start, các bạn nhập gpedit.msc trong hộp tìm kiếm và nhấp Enter. Lúc này, cửa sổ Local Group Policy Editor xuất hiện, các bạn điều hướng theo User Configuration \ Windows Components \ Desktop Gadgets. Sau đó, các bạn nhấp đúp chuột lên Turn Off user-installed desktop gadgets nằm trong khung bên phải của cửa sổ tương tác. Tiếp theo, các bạn chỉ cần tích kiểm thiết đặt Enable, nhấp OK và tiến hành đóng cửa sổ Local Group Policy Editor lại.
  3. Để thay đổi có hiệu lực, các bạn cần log-off và đăng nhập lại Windows. Khi đó, kết quả của các bước trên sẽ hiển thị trước mắt bạn, màn hình sẽ chỉ còn các gadget mặc định của Windows. Và khi người dùng không phải là bạn, cố gắng cài đặt lại chúng, thì họ sẽ nhận được hộp thoại thông báo dưới đây.
  4. Vô hiệu hóa tất cả các gadget Thay vì chỉ xử lý các gadget có được thông qua cài đặt, các bạn lại muốn vô hiệu hóa tất cả thì lần nữa, duyệt theo đường dẫn trên trong Local Group Policy. Sau đó nhấp đúp chuột lên Turn off desktop gadgets và chọn Enabled. Để thay đổi có hiệu lực, cũng cần phải log-off và đăng nhập lại hệ thống. Hoàn toàn tương tự, khi ai đó cố gắng truy nhập tới Desktop Gadgets Gallery thì họ sẽ nhận được hộp thoại thông báo