Xem mẫu

  1. Virus làm thay đổi quá trình tiến hóa nhân loại Các nhà khoa học Italy vừa cho biết họ đã tìm được chứng cứ chứng minh cách thức virus làm thay đổi tiến trình tiến hóa của nhân loại. Cụ thể các nhà khoa học đã phát hiện hơn 400 sự đột biến khác nhau từ 139 gen được lựa chọn trong quá
  2. trình tiến hóa của nhân loại, đồng thời phát hiện sự đột biến có vai trò then chốt làm cho virus dễ dàng truyền nhiễm sang con người. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm điều trị và nghiên cứu bệnh nhân Milan (Italy) đã phân tích hệ gen của 52 nhân chủng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Những khu vực này từng gặp phải sự tấn công của virus trong quá trình tiến hóa 200.000 năm của loài người.
  3. Các nhà khoa học sớm đã biết được rằng, virus có ảnh hưởng đến hệ gen của loài người. Nghiên cứu trước đó đã chứng minh, 8% hệ gen được tạo thành bởi các retrovirus nội sinh. Sau khi nghiên cứu chi tiết hệ gen của 52 nhân chủng và kết hợp mối quan hệ giữa sự truyền nhiễm và đột biến gen, các nhà khoa học cho rằng, đây chính là biện pháp hữu hiệu giúp tìm được các gen có mối quan hệ với virus. Sau đó, các nhà khoa học phát hiện, những gen bị nhiễm virus với nhiều chủng loại khác nhau thì mức độ
  4. đột biến càng nhiều. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện, một số khu vực nóng và ẩm ướt ở châu Phi có thể là môi trường sinh tồn lý tưởng cho các loại virus. Hiện tại, dự án nghiên cứu đang trong giai đoạn “rất cơ sở” và cần phải có nhiều thí nghiệm tiếp theo. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, phát hiện này sẽ giúp cho các nhà khoa học nghiên cứu nhiều loại thuốc và vắcxin có công dụng tốt hơn, đồng thời cũng giúp giải thích nguyên nhân vì sao một số người hoàn toàn không bị truyền nhiễm bởi virus trong khi lại có một số người rất dễ bị nhiễm virus./.