Xem mẫu

  1. Vì sao trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược kinh doanh? Trước hết, ta cần giới thiệu sơ lược về nền kinh tế thị trường, đó là nền kinh tế mà ở đó người mua và người bán tác động lẫn nhau theo quy luật Cung- Cầu và quy luật giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Cụ thể, khi cầu lớn hơn cung, làm giá cả hàng hóa tăng, dẫn đến lợi nhuận tăng thêm, điều này khuyến khích người sản xuất tăng cung, và có thêm nhiều người sản xuất tham gia, lúc này, người sản xuất nào có cơ chế sản xuất hiệu quả hơn thì có tỉ suất lợi nhuận cao hơn, cho phép tăng quy mô sản xuất. Do đó, các nguồn lực sản xuất sẽ chảy về phía những người sản xuất có hiệu quả, ngược lại, đối với những người sản xuất có cơ chế kém hiệu quả hơn sẽ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, khả năng về nguồn lực thấp, dẫn đến sức cạnh tranh kém, dễ bị đào thải ra khỏi thị trường. Qua đó, ta thấy được sự cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường. Ngày nay, xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, những người làm việc ở doanh nghiệp không ngừng thay đổi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn không thất bại phải không ngừng đổi mới . Trong hoàn cảnh đó, nếu một doanh nghiệp vừa và nhỏ cố định sự nghiệp của mình trong một thời gian dài là không thể được. Tiến bộ kỹ thuật và mức sống nhân dân được nâng cao đang thúc đẩy sự hình thành của nhiều ngành dịch vụ mới. Trong tình hình đó, nếu doanh nghiệp dẫm chân tại chỗ thì sẽ bị đào thải. Vì vậy, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, mà muốn đổi mới thì phải có chiến lược. Dù là đổi mới lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ, quá trình sản xuất quản lý hiện trường sản xuất, công tác thị trường đều cần có chiến lược, dựa vào sự chỉ đạo của chiến lược. Hiện nay, việc quốc tế hoá kinh doanh đang là một xu thế, điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp đang đứng trước một tình thế cạnh tranh quyết liệt hơn. Hàng hoá nước ngoài sẽ xâm nhập thị trường nhiều hơn. Thị trường trong nước và quốc tế sẽ hoà tan làm một. Cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn. Nếu các doanh nghiệp không có chiến lược kinh doanh thì sẽ gặp khó khăn. Mặc khác, nếu không có một quy trình hoạch định chiến lược, nguy cơ bị mất cân bằng trong sự phát triển của doanh nghiệp là rất cao, doanh nghiệp có thể bỏ qua một yếu tố quan trọng nào đó (sự thay đổi của thị trường hoặc công nghệ, khả năng tài trợ, v.v…) và điều này có thể dẫn đến việc phải chấm dứt hoạt động đột ngột (mất khả năng thanh toán, sản phẩm bị thay thế) hay làm đảo lộn quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp (công nghệ thay đổi, không giữ được khách hàng v.v…). Từ những nguyên nhân trên, ta có thể rút ra kết luận: Trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay,việc xây dựng chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp là hoàn toàn cần thiết, nó quyết định sự tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Câu hỏi dành cho nhóm bạn:1. Nếu không có chiến lược kinh doanh thì doanh nghiệp có thể thành công được hay không?Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp thành công mà không cần chiến lược kinh doanh? 2.Doanh nghiệp nhỏ ở việt nam làm sao lập chiến lược dài hạn với nguồn lực bị hạn chế?