Xem mẫu

  1. Khi áp cho đối tượng một FFD 4x4x4, nó sẽ được bao bên ngoài bởi một khung dây và các điểm nút (màu gạch). Có thể bỏ khung dây bằng cách huỷ chọn Latice trong khu vực FFD Parameters. Trong vùng nhìn Left, phải đảm bảo lệnh FFD 4x4x4 bên dưới khu vực Modifier List được chọn (khung nền màu vàng hiện lên). Trong vùng nhìn Left chọn công cụ Select and Move rê chọn hai hàng nút ở giữa, các điểm nút được chọn sẽ chuyển thành màu vàng. Khi đó di chuyển chuột đến trục Y cho tới khi đường trục chuyển thành màu vàng, nhấn giữ + rê chuột xuống phía dưới. Trên thanh công cụ chọn Align hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + A để gióng hàng giữa hai đối tượng T01 và A2. Trong vùng nhìn Top dùng công cụ Select and Move nhấp chọn đối tượng T01. Nhấp vào công cụ Align, sau đó nhấp chọn A2. Hộp thoại Align Selection xuất hiện: • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục: X canh Maximum (Current Object) và Maximum (Target Object), nhấn Apply. • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục Y canh Maximun (Current Object) và Minimum (Target Object). • Nhấp OK.
  2. Trong vùng nhìn Front chọn đối tượng T0. Trên thanh công cụ chọn Select and Rotate, Sau đó chọn lệnh: Tools > Transform Type–In hoặc nhấn phím F12. Hộp thoại Rotate Transform Type-In xuất hiện: trong vùng Assolute:World tại trục Y nhập thông số -8. Nhân bản các đối tượng bằng cách chọn lệnh Tools > Array. Hộp thoại Array xuất hiện, thiết lập các giá trị như hình dưới, sau đó nhấp OK để áp dụng.
  3. Khi Array được 5 đối tượng, chọn đối tượng cuối và nhấp vào công cụ Rotate and Select. Nhấn phím F12, hộp thoại Rotate Transform Type-In xuất hiện: trong vùng Assolute: World nhập thông số cho trục Y: 3. Trong vùng nhìn Front chọn T0, nhấn giữ Shift + rê chuột để sao chép đối tượng. Khi đó hộp thoại Clone Option xuất hiện, thiết lập các giá trị như hình dưới, sau đó nhấp OK. Chọn công cụ Select and Rotate. Nhấn phím F12, hộp thoại Rotate Transform Type-In xuất hiện: Trong vùng Assolute: World nhập thông số cho trục Y: 75.4. Điều chỉnh các thông số cho đối tượng T09: Trong bảng lệnh Modify bên dưới vùng Modifier List chọn ChamferBox. Khu vực Parameters điều chỉnh Heigh: 15.
  4. Trên thanh công cụ, chọn Align hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + A để gióng hàng giữa hai đối tượng T02 và A2. Trong vùng nhìn Top dùng công cụ Select and Move nhấp chọn đối tượng T02. Nhấp vào công cụ Align, sau đó nhấp chọn A2. Hộp thoại Align Selection xuất hiện: • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục: X canh Minimum (Current Object) và Minimum (Target Object), nhấn Apply. • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục Y canh Maximun (Current Object) và Minimum (Target Object). • Nhấp OK. Dùng công cụ Select and Move nhấp chọn đối tượng T02. Nhấn phím F12, hộp thoại Move Transform Type-In xuất hiện: trong vùng Offset: Screen nhập thông số cho trục X:-12 và Y: -21.
  5. Lưu ý: Khi nhập thông số trong vùng Offset Transform, trong khung vừa nhập sẽ chuyển thành 0.0 khi ta nhập thông số cho trục kế tiếp. Chọn lệnh Tools > Array trên thanh trình đơn. Hộp thoại Array xuất hiện, thiết lập các giá trị: Trong vùng Incremental tại mục Move (di chuyển) nhấp chọn vào gờ nằm bên trái, khi đó có một đường đứt nét bao quanh chứng tỏ nút lệnh đã được thực thi. Trên trục X nhập thông số 54 và trục Y nhập thông số -200, nhấp chọn vào ô Re-Orient. • Type of Object chọn Copy. • Array Dimensions chọn 1D nhập vào vùng Count: 2. • Nhấp OK. Trong bảng lệnh Create, chọn Geometry. Nhấp vào tam giác màu đen một danh sách xuất hiện chọn Extended Primitives. Bên dưới vùng Object type chọn ChamferBox.
  6. Trên vùng nhìn Top (vùng nhìn nằm phần tư bên trái phía trên) nhấp giữ + rê chuột trái ngang dọc theo trục X rồi nhả chuột sau đó di chuyển xuống theo trục Y, kế tiếp di chuyển lên theo trục Y nhấp chuột kết thúc thao tác. Đặt tên cho đối tượng C1. Trong bảng lệnh Modify tại vùng Parameters nhập các thông số: Length:740; Width: 40; Height: 20; Fillet: 0.5 Length: 20; Width Segs: 1, Height: 1, Fillet Segs: 1, đồng thời kiểm chọn Smooth. Trong vùng nhìn Front chọn công cụ Select and Rotate, nhấn phím F12 hộp thoại Rotate Transform Type-In xuất hiện. Trong vùng Absolute: World nhập thông số cho trục Y:104 Trên thanh công cụ chọn Align hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + A để gióng hàng giữa hai đối tượng T02 và A2. Trong vùng nhìn Front dùng công cụ Select and Move nhấp chọn đối tượng H1. Nhấp vào công cụ Align, sau đó nhấp chọn C1. Hộp thoại Align Selection xuất hiện:
  7. • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục: X canh Minimum (Current Object) và Minimum (Target Object), nhấn Apply. • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục Y canh Center (Current Object) và Center (Target Object). • Trong vùng Align Position (Screen) chọn trục Z canh Minimum (Current Object) và Maximum (Target Object). Nhấp OK. Trong vùng nhìn Front chọn công cụ Select and Rotate. Nhấn phím F12, hộp thoại Move Transform Type-In xuất hiện, trong vùng Offset: World nhập thông số cho trục X: 65 và trục Y: -275. Trong vùng nhìn Front dùng công cụ Select and Move nhấp chọn đối tượng H1. Sau đó, nhấp vào công cụ Mirror Select Objects. Hộp thoại Mirror: World Coordinates xuất hiện, thiết lập các giá trị: • Mirror Axis chọn trục X. • Offset: 1010. • Clone Selection chọn Copy Sau đó nhấp OK.
  8. Quan sát hình vẽ trên bốn vùng nhìn: Bây giờ, chúng ta tiến hành áp chất liệu vào đối tượng: Trên thanh công cụ nhấn giữ + rê chuột sang trái (trong trường hợp trên bảng công cụ không hiện đầy đủ) để tìm bảng biên tập chất liệu (Material Editor) hoặc nhấn phím M. Hộp thoại Material Editor xuất hiện với Slot đầu tiên được chọn. Bên dưới bảng biên tập chất liệu có 6 bảng con: Shader Basic Parameters, Blinn Basic Parameters, Extended Parameters, superSampling, Maps, Dynamics Properties. Để truy cập chức năng của từng bảng con nhấp vào dấu cộng. Chọn một ô chất liệu (khi được chọn có một khung màu trắng bao quanh) trong bảng biên tập chất liệu có 6 ô màu mẫu hiện hành. Trong bài tập này sẽ hướng dẫn áp một mẫu vật liệu theo một đường dẫn. Trong bảng lệnh con Blinn Basic Parameter, nhấp vào ô vuông nằm bên phải ô màu Diffuse. Cửa sổ lệnh Material/Map Browser xuất hiện, nhấp chọn ô lệnh Bitmap, sau đó nhấp OK.
  9. Cửa sổ Select Bitmap Image File xuất hiện, chọn một mẩu vật liệu là vân gỗ từ đường dẫn. Trong thư mục cài đặt 3Ds Max > maps > Wood. Sau đó nhấp vào nút Open. Để áp chất liệu lên đối tượng nhấp vào nút Assign Material to Selection. Sau đó nhấp vào nút Show Map in Viewport, khi đó chất liệu sẽ được hiển thị trên vùng nhìn. Trong bảng công cụ điều khiển vùng nhìn (nằm góc phải bên dưới màn hình) nhấp chọn Zoom Extents All. Sau khi hoàn tất việc tạo chiếc ghế chúng ta sẽ đặt chiếc ghế này trên nền nhà bằng cách lát nền vào cảnh. Trong bảng lệnh Create chọn lệnh Geometry. Tại bảng cuộn Object Type chọn Plane. Trong vùng nhìn Top nhấp chuột trái + rê để tạo nền.
  10. Truy cập bảng biên tập chất liệu (Meterial Editors) bằng cách nhấn phím M. Chọn một ô chất liệu tìm kiếm một mẫu vật liệu từ đường dẫn trong thư mục cài đặt 3Ds Max > maps > Fabric hoặc có thể chọn một mẩu vật liệu từ bên ngoài. Sau đó áp chất liệu lên đối tượng (lặp lại thao tác như đã hướng dẫn áp chất liệu ở bước trên). Sau khi hoàn tất việc áp chất liệu, kết xuất cảnh xem thử bằng cách chọn Quick Render (Production) trên thanh công cụ hoặc nhấn phím F9. Trên màn hình xuất hiện cái ghế như hình dưới: Chúc các bạn thành công!