Xem mẫu

  1. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. MỤC TIÊU a. Về kiến thức - Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình đã học. b. Về kĩ năng - Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao về hiện tượng cộng hưởng trong SGK hoặc SBT vật lý 12. II. CHUẨN BỊ Giáo viên: Học sinh: III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Các hoạt động lên lớp Hoạt động : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
  2. Nội dung bài Hướng dẫn Bài 4 SGK trang 66 a) Điện trở của đèn 2 U đm 220 2 R   484 Pđm 100 b)Cường độ hiệu dụng qua đèn U 220 5 I  A R 484 11 c) Điện năng tiêu thụ trong mạch A  P.t  100 W .h Hoạt động : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
  3. Nội dung bài Hướng dẫn giải: Bài 5 SGK trang 66 a) Công suất tiêu thụ P  P1  P2  247 W b) Dòng điện qua mạch 115 132 I  I 1  I 2   1,123 A 220 220 Hoạt động : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung bài Hướng dẫn
  4. Bài 6 SGK trang 66 Cường độ dòng hiệu dụng định mức U I  1A P Để đèn sáng bình thường thì I = Iđm U  1  R '  110  R  10 R' Ω Vậy cần mắc nối tiếp vào một điện trở là 10Ω Hoạt động : Củng cố, dặn dò Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Ghi nhận công việc ở nhà. Giao việc cho học sinh. Nội dung bài Chuẩn bị lý thuyết cho bài tự chọn tiếp theo.
  5. Hoạt động : Rút kinh nghiệm sau bài dạy
nguon tai.lieu . vn