Xem mẫu

  1. Vào Vista khi quên mật khẩu Việc thiết lập mật khẩu người dùng vừa có lợi trong việc bảo mật thông tin cá nhân và vừa có hại trong việc đăng nhập hệ thống khi quên mật khẩu. Giải quyết vấn đề này, Vista cho phép người dùng tự tạo Password Reset Disk trong việc khôi phục mật khẩu đăng nhập khi quên. Bạn có thể sử dụng USB để thao tác nhanh chóng mà có thể sử dụng khi cần. Để thực hiện, bạn chọn Start > Control Panel > User and Family Safety > User Accounts. Sau đó chọn Create a Password Reset Disk. Trong phần lưu trữ, bạn chọn Removable Disk. Nhấn Next để Vista tự tạo cho bạn thông qua thao tác dạng kỳ mẫu. Khi quên mật khẩu đăng nhập hệ thống, bạn sẽ thấy một đường dẫn mới với tên gọi Reset Password. Bạn sử dụng chức năng này để thiết lập mật khẩu đăng nhập mới cho Vista.  
nguon tai.lieu . vn