Văn hóa kinh doanh - Yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế trong điều...

  • 30/08/2018 05:48:23
  • 29 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết Văn hóa kinh doanh - Yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa trình bày: Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo phát triển, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển, xác định chi phí đào tạo, đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 12

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ